Evropska komisija predstavila projekt DUET – primer, kako lahko raziskovalni in inovacijski projekti pomagajo pri razvoju pametnih mest

Evropska mesta ustvarjajo ogromne količine podatkov, ki jih načrtovalci mest in oblikovalci politik večinoma ne uporabljajo pri sprejemanju odločitev. Evropska komisija zato predstavlja projekt DUET, v okviru katerega so partnerji izdelali računalniške replike mestnih sistemov, ki naj bi pomagale pri upravljanju mest in razvoju pametnih mest po vsej Evropi. To je bilo mogoče, ker je na voljo dovolj pametnih senzorjev, da je mogoče ustvariti reprezentativno sliko mestnih sistemov, kot so promet, energija, okolje in infrastruktura.