Evropska komisija je zagnala svetovalno službo GREEN ASSIST za podporo trajnostnim naložbam

Evropska komisija je v okviru programa LIFE zagnala GREEN ASSIST, ki je zelena svetovalna služba za podporo trajnostnim naložbam. Strokovnjaki komisije bodo pomagali in svetovali upravičencem pri pripravi zelenih ali bolj zelenih naložbenih projektov v različnih sektorjih, na primer z vključevanjem rešitev, ki temeljijo na naravi, ali načel krožnega gospodarstva. Storitev je namenjena predlagateljem projektov, finančnim institucijam in drugim projektnim partnerjem.  Vse tovrstne svetovalne storitve so za upravičence, katerih prošnjo Evropska komisija sprejme, brezplačne.