Objavljen je nov razpis EIT za krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil nov razpis za podporo projektom za krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu. V okviru razpisa bo visokošolskim ustanovam in njihovim partnerjem na voljo do 12 milijonov evrov za 16 projektov, ki bodo osredotočeni na krepitev zmogljivosti in usposabljanje talentov na visokotehnoloških področjih.

Predstavniki EIT bodo razpis podrobneje predstavili na štirih spletnih informativnih dneh:

Rok za prijavo na razpis je 28. 2. 2023.