Odprt je drugi razpis za vseevropski podporni instrument Act!onHeat

Odprt je drugi razpis za vseevropski podporni instrument Act!onHeat. Namenjen je lokalnim in regionalnim vladam, energetskim agencijam in urbanistom, ki potrebujejo strateško podporo za vzpostavitev ali izboljšanje infrastrukture za ogrevanje in hlajenje. Projekt Act!onHeat financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020, njegov cilj pa je podpreti 120 občin pri razvoju visokokakovostnih strateških načrtov ogrevanja in hlajenja ter 30 predhodnih študij izvedljivosti za posamezne projekte s kombinacijo prilagojenih individualnih in skupinskih podpornih dejavnosti.

Rok za prijavo na razpis je 31. 12. 2022.