Spletni simpozij Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu, 7. 12. 2022, od 13.00 do 15.30

Članica SRIP PMiS, DOBA Fakulteta vabi na spletni simpozij Priložnosti in aktualni izzivi e-izobraževanja v visokem šolstvu, ki bo potekal 7. 12. 2022, od 13.00 do 15.30. Predstavljeni bodo aktualni trendi v e-izobraževanju in njihovi potencialni ter dejanski vplivi na spreminjanje učenja in poučevanja. Z različnimi strokovnjaki bodo razpravljali o praksah e-izobraževanja, o lekcijah, ki so jih že usvojili in pomembno prispevajo k dvigu kakovosti visokošolskega izobraževanja. Izpostavili bodo izzive, s katerimi se soočamo z vidika nacionalnih usmeritev in spremljanja kakovosti, menedžmenta e-izobraževanja na posameznih institucijah, krepitve kompetenc učiteljev in drugih deležnikov v študijskem procesu ter spremenjenih potreb in pričakovanj študentov, ki pomembno vplivajo na razmisleke o odprtosti, dostopnosti in fleksibilnosti visokošolskega izobraževanja.

Na spletni simpozij se je potrebno prijaviti.