WIPO objavila razpis za podelitev nagrad MSP

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) že drugo leto zapored objavlja razpis za podelitev nagrad MSP. Na razpis se lahko prijavijo zainteresirana MSP s celotnega sveta, tudi iz Slovenije, ki delujejo na katerem koli od gospodarskih sektorjev ter uporabljajo vsaj eno od pravic intelektualne lastnine (avtorske in sorodne pravice, znamke, modele, patente, geografske označbe ali druge).

Rok za prijavo na razpis je 31. 3. 2023.