Priporočila za pripravo in prijavo projektov na razpise programa Obzorje Evropa

Evropska komisija je objavila nekaj priporočil za pripravljavce projektov, ki kandidirajo na razpisih za pridobitev sredstev programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. Podrobneje pojasnjuje, kaj je priporočljivo narediti v času priprave prijave projekta na razpis, kaj je potrebno narediti za pravilno opredelitev in pripravo predloga, pa tudi, kako pravilno opredeliti predvidene učinke projekta. Prav tako je za vsak sklop navedla tudi, katerim napakam se je treba izogniti oziroma česa ne gre pozabiti.