Sprejet je delovni program za instrument I3 2023-2024, razpisi sledijo v drugem in tretjem četrtletju

Evropska komisija je sprejela nov delovni program za instrument za medregionalne naložbe v inovacije (I3) 2023 – 2024 s proračunom v višini 159 milijonov evrov. Na njegovi podlagi bodo na voljo sredstva za inovacije na treh ključnih področjih. Prvo je medregijsko sodelovanje na skupnih ali dopolnilnih področjih pametne specializacije, drugo je spodbujanje inovacij in pametnega gospodarskega preoblikovanja za reševanje družbenih izzivov v EU. Tretje področje je podpora inovacijam in razvoju vrednostnih verig v manj razvitih regijah.

Objavo razpisov za dodelitev sredstev na podlagi tega delovnega programa Evropska komisija napoveduje v drugem in tretjem četrtletju letos.