Odprt je razpis za nagrado Evropske digitalne spretnosti 2023 (European Digital Skills Awards 2023), prijava do 8. 4. 2023

Odprt je razpis za nagrado Evropske digitalne spretnosti 2023 (European Digital Skills Awards 2023). Svoje projekte lahko za eno od petih kategorij prijavijo javne, zasebne, akademske, raziskovalne in izobraževalne ustanove, šole, podjetja, konzorciji projektov, ki jih financira EU. V poštev pridejo projekti, ki so že zaključeni, tisti, ki niso, pa morajo imeti že izpolnjenih več kot 50 odstotkov mejnikov. Projekti, ki so v zagonski fazi ali še nimajo merljivega učinka, ne pridejo v poštev.

Rok za prijavo je 8. 4. 2023.