Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 v skupni višini 5.000.000 EUR.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19, kar s kaže kot upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Prijavna roka za oddajo vloge na e-Portal Sklada sta 24. 3. 2023 do 14.00 in 24. 4. 2023 do 14.00.