Novosti, ki bodo predvidoma veljale za razpise ERC v letu 2024

Evropska komisija bo predvidoma v začetku poletja sprejela delovni program Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za leto 2024 vključno z informacijami o razpisih za nepovratna sredstva ERC v letu 2024. Znanstveni svet ERC predlaga uvedbo dveh sprememb. Prva se nanaša na komisije za ocenjevanje predlogov. Druga novost je uvedba pavšalnih zneskov za štipendije za uveljavljene raziskovalce. Za objavo predlaganih sprememb pred potrditvijo programa na Evropski komisiji se je odločil, da se lahko znanstvene skupnosti z njimi seznanijo pravočasno pred objavo razpisov.