Ekosistem pametnega mesta

Ekosistem pametnega mesta

Energetska in druga oskrba

Kakovost urbanega bivanja

Mobilnost, transport in logistika

Varnost

Zdravje

Akcijski načrt

SRIP Pametna mesta in skupnosti je v sklopu 1. faze svojega delovanja pripravil Akcijski načrt. Njegova priprava je potekala v več fazah. Prvi osnutek je bil pripravljen v sklopu prijave v novembru 2016, prvi akcijski načrt pa je bil skladno z razpisom oddan v sredini aprila 2017.

V juliju 2017 so bili oddani zadnji kratki povzetki Akcijskega načrta, s strani države pa smo prejeli dopis, s katerim potrjujejo večino našega akcijskega načrta.

Kratki povzetki:
Ključne usmeritve SRIP PMiS – vertikale

Ključne usmeritve SRIP PMiS-IKT Horizontalna mreža

Akcijski načrt:
PMiS Akcijski nacrt Vertikale

PMiS Akcijski načrt IKT Horizontalna mreža

Vse oddane akcijske načrte si v celoti lahko ogledate v ARHIVU

Pomembno!

Iz Akcijskega načrta je bilo izvzeto sledeče:

i. Na področju »Kakovosti urbanega bivanja« ter »Ekosistema pametnega mesta« so opredelitve pretežno splošne narave, ki jih bo treba v nadaljnjih korakih konkretizirati, a jih glede na integracijski pomen DSDS S4 v tej fazi vseeno potrjuje.

ii. Na področju »Digitalne transformacije« DSDS S4 močno podpira vse predlagane aktivnosti, ob tem pa smatra, da so z vidika prioritet ko gre za področje raziskav, razvoja in inovacij na tem področju relevantni le »Novi poslovni modeli in spodbujanje podjetništva povezanega z digitalno transformacijo«. Ostala predlagana področja se naslavljajo bodisi neposredno skozi SRIP, bodisi skozi druge instrumente (npr. vavčerji ali kompetenčni centri za razvoj kadrov).

iii. »Nacionalna mreža Fablabov« predstavlja instrument podpornega okolja, ki ga Vlada in DSDS S4 podpirata, vendar pa kot takšen ne predstavlja fokusnega področja oz. tehnologije S4.

iv. Na področju »Kibernetske varnosti« je izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje s kompetenčnim centrom seveda izjemno pomembna aktivnost, ki pa ne predstavlja fokusnega področja oz. tehnologije S4.