Arhiv

Oddani akcijski načrti SRIP PMiS

November 2016

PMIS Osnutek akcijskega načrta

April 2017

PMiS Akcijski načrt Vertikale

PMiS Akcijski načrt IKT Horizontalna mreža

Junij 2017

Po pozivu DSDS po dopolnitvah, ki smo ga prejeli 31.5.2017, smo 21.6. 2017 oddali izboljšan Akcijski načrt ter zahtevane kratke povzetke. Akcijski načrt je sestavljen iz dveh delov – prvi zadeva področne vertikale, drugi pa IKT horizontalno mrežo.

PMiS Akcijski načrt IKT Horizontalna mreža-V2

PMiS AN IKT Horizontalna mreža povzetek

PMiS Akcijski nacrt Vertikale

PMiS AN Vertikale povzetek

SRIP PMiS V priloga člani

Julij 2017

Po potrditvi so bili potrebni še manjši popravki povzetkov.

PMiS AN Vertikale povzetek-V2

PMiS AN IKT Hm Povzetek-V2

September 2019

Poslovnik SRIP PMiS, 4. 9. 2020