Avtor: Nevenka Cukjati

Epidemija koronavirusa razgalila vrzeli digitalizacije Slovenije v segmentu e-veščin, e-storitev in e-vsebin

Ljubljana, Maribor, Koper, Velenje 17. maj 2020 – Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID) ob Mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe poziva Vlado Republike Slovenije, da zagotovi javne e-storitve in e-vsebine, ki bodo omogočile prebivalcem Slovenije lažje življenje v obdobjih fizične distance. Mreža prav tako poziva vlado,...

Sodelovanje deležnikov v spletnem dialogu o upravljanju interneta

Globalni spletni dialog med zainteresiranimi deležniki z naslovom “Arhitektura digitalnega sodelovanja”, bo potekal 5. in 6. junija. Predmet moderirane spletne razprave bodo trije modeli globalnega upravljanja interneta (Forum o upravljanju interneta plus (IGF+), Porazdeljena struktura soupravljanja (COGOV) in Struktura digitalnega skupnega (DC)). Vabilo in več informacij....

Evropski zeleni načrt prenove

Evropska komisija bo prihodnji teden objavila Evropski zeleni načrt prenove v skupnem obsegu 91 miljard € letnih sredstev proračuna Evropske komisije, ki bo skupaj z drugimi finančnimi instrumenti obsegal skupno 350 miljard € za letni načrt investicij na ravni celotne Evropske skupnosti. Osnutek načrta si lahko ogledate....

Poziv za raziskave in inovacije Covid-19 Evropske komisije

Evropska komisija je objavila poseben poziv za raziskave in inovacije na področju obvladovanja pandemije Covid-19 v obsegu dodatnih 122 MEUR za hitre in učinkovite rešitve, ki lahko pridejo do uporabnikov v treh do osemnajstih mesecih. Področja, ki so razpisana so: prilagajanje industrijske proizvodnje za izdelavo vitalnih medicinskih pripomočkov in...

V pripravi je Green Deal razpis

Na ogled osnutek Green Deal razpisa, ki bo spodbudil raziskave in inovacije za spodbujanje pravične in trajnostne družbene tranzicije, katere cilj je „leaving nobody behind“....

#PKP3 v obravnavo v Državni zbor RS

Na spletni strani DZ RS je objavljen predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19. Več....