Člani horizonatle HPC in Big Data

Člani horizonatle HPC in Big Data:

A1 Slovenija, d. d.
Aerosol d.o.o.
AGORA d.o.o., Ljubljana
ALMA MATER Europaea-Evropski center Maribor
Bass d.o.o., Celje
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije
CGS Labs d.o.o.
Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
CREApro d.o.o.
DOBA FAKULTETA, MARIBOR
ENDAVA d.o.o.
ePrvak d.o.o.
GS1 Slovenija (Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov)
GZS-ZIT
IIBA SLOVENIJA, Društvo poslovnih analitikov
IJS
Institut informacijskih znanosti-IZUM
ISKRA d.o.o.
Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o.
KALIOPA, informacijske rešitve d.o.o.
MARCELINO d.o.o.
Mestna občina Slovenj Gradec
Nomnio d.o.o.
Potovanja PIRC d.o.o.
Razvojni center IRC Celje d.o.o.
Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor
ResEvo, raziskave in razvoj d.o.o.
Result računalniški sistemi, d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
U-centrix d.o.o.
Univerza v Ljubljani (UL)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
XLAB d.o.o.
ZZI d.o.o.