Člani področja Kakovost urbanega bivanja

Člani področja KAKOVOST URBANEGA BIVANJA:

AGORA d.o.o., Ljubljana
AKTIVA PRIVA d.o.o.
ALMA MATER Europaea-Evropski center Maribor
ASTRON d.o.o.
BTC d.d.
CER – Center energetsko učinkovitih rešitev
Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije
CGS Labs d.o.o.
DOBA FAKULTETA, MARIBOR
ePrvak d.o.o.
Generali zavarovalnica d.d.
Geodetski zavod Celje d.o.o. (GZS)
GZS-ZIT
IEDC poslovna šola Bled
IGEA d.o.o.
IIBA SLOVENIJA, Društvo poslovnih analitikov
IJS
Institut informacijskih znanosti-IZUM
INŠTITUT PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o.
Inštitut za vodarstvo d.o.o.
INVIDA d.o.o.
IOLAR d.o.o.
IOS d.o.o.
IPM Smart Community d.o.o.
KALIOPA, informacijske rešitve d.o.o.
Kočevar & Thermotron d.o.o.

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.(LUZ d.d.)
LOGICDATA d.o.o.
NIGRAD komunalno podjetje d.d.
Nomnio d.o.o.
Občina IDRIJA
Občina KRŠKO
Potovanja PIRC d.o.o.
Razvojni center IRC Celje d.o.o.
Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor
Reflecta GmbH
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
TELOS d.o.o.
TENZOR d.o.o.
TerraGIS d.o.o.
Univerza v Ljubljani (UL)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Univerza v Mariboru (UM)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (UI RS)
Zavod Kersnikova
Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZD MARIBOR)
ŽEJN