Člani področja ZDRAVJE

Člani področja ZDRAVJE:

3 PORT D.O.O.
AGORA d.o.o., Ljubljana
AKTIVA PRIVA d.o.o.
ALMA MATER Europaea-Evropski center Maribor
ASCALDERA d.o.o.
Avitel d.o.o.
BETTER, Programska oprema, d.o.o.
Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije
COMPUTEL d.o.o.
COMTRADE d.o.o.
Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
CREA pro d.o.o.
DOBA FAKULTETA, MARIBOR
ePrvak d.o.o.
Generali zavarovalnica d.d.
Geodetski zavod Celje d.o.o. (GZS)
GS1 SLOVENIJA (Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov)
GZS-ZIT
IEDC poslovna šola Bled
IIBA SLOVENIJA, Društvo poslovnih analitikov
IJS
INOVA IT d.o.o.
Institut informacijskih znanosti-IZUM
INŠTITUT PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o.
INTRI d.o.o.
INVIDA d.o.o.
IOS d.o.o.
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
LANCom d.o.o.
LOGICDATA d.o.o.
MEREL d.o.o.
Microsoft d.o.o.
NOEMA COOPERATING
Nomnio d.o.o.
Občina KRŠKO
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Potovanja PIRC d.o.o.
Prevent & Deloza d.o.o.
Razvojni center IRC Celje d.o.o.
Regionalna razvojna agencija za Podravje-Maribor
Reflecta GmbH
Result računalniški sistemi, d.o.o.
SkyLabs, d.o.o.
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Teletech d.o.o.
TENZOR d.o.o.
TerraGIS d.o.o.
U-centrix d.o.o.
Univerza v Ljubljani (UL)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (UL MF)
Univerza v Mariboru (UM)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZD MARIBOR)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper)
ŽEJN, d.o.o.