Spletno glasovanje za vodje vertikal in člane v PS

V skladu z Zapisnikom 4. seje Programskega sveta (PS), z dne 20. 06. 2019 je potrebno do konca septembra 2019 izvesti volilne zbore manjkajočih / neaktivnih članov in predstavnikov v Programskem svetu. Novo oblikovane ekipe: vodja vertikale, predstavnik v PS iz gospodarstva in predstavnik v PS iz raziskovalnih organizacij (RO) bodo v oktobru aktivno vpete v oblikovanje in prenovo Akcijskega načrta SRIP PMiS, ki bo krovni dokument za prijavo tretje faze Operacije SRIP PMiS, ki se prične z 09. 01. 2020.

Skladno s sklepom Koordinacije Vertikal, z dne 13. 09. 2019 se je zbiranje predlogov kandidatov izvedlo dopisno, v obdobju od 17. 09.-24. 09.2019. Volilni zbori se bodo, prav tako v skladu z zgoraj navedenim sklepom, izvedli preko pričujočega dopisnega glasovanja v obdobju: od 26. 09. (od 7 ure zjutraj) – 30. 09. 2019 (do 19 ure popoldan).

Vodjo vertikale volijo vsi člani vertikale, predstavnika članov v programskem svetu iz raziskovalnih organizacij volijo le raziskovalne organizacije, predstavnika članov v programskem svetu iz gospodarskih organizacij volijo le gospodarske družbe. Vsak član SRIP PMiS ima pravico oddaje enega glasu, s predpostavko o izpolnjevanju pravil glasovanja, ki so podrobneje opredeljena v Poslovniku SRIP PMiS. Glasovanje: DA, v kolikor se strinjate s predlogom kandidature in NE, v kolikor se ne strinjate s predlogom kandidature