Energetska in druga oskrba

Ključni cilj področne vertikale Energetska in druga oskrba je povečana fleksibilnost proizvodnje, odjema, shrambe in pretvorbe energije ter izboljšano upravljanje energetskega in vodnega distribucijskega omrežja.

Porabo energije lahko v grobem razdelimo na tri približno enako velike domene: transport, ogrevanje in elektriko za druge namene uporabe. V želji po zmanjšanju globalnega segrevanja in nižanju ogljičnega odtisa ter strateški tendenci po zmanjšanju odvisnosti od uvoza energije je nujno usmeriti pozornost na višjo energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, kar gre z roko v roki tudi v smislu (mikro) lokacijskega pristopa (proizvodnja na lokaciji porabe).

Prioritetni razvojni področji sta Pretvorba, distribucija in upravljanje energije ter Celovita podpora izvajanju vodnih storitev.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Energetska in druga oskrba, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt vertikale Energetska in druga oskrba

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_Energetika

Kontakti:

VODJA
BORIS ŠAJNOVIĆ
Iskra d.o.o.
e-pošta: boris.sajnovic@iskra.eu
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
ALEKSANDER BASTL
BASS d.o.o., Celje

e-pošta: aleksander.bastl@bass.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
PETER VIRTIČ
Univerza v Mariboru

e-pošta: peter.virtic@um.si

Člani:
Člani področja energetska in druga oskrba