Jan Kunc

Jan Kunc
Tajnik

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
SRIP Pametna mesta in skupnosti
Tržaška cesta 134, Pisarna 132
SI-1000 Ljubljana

+386 70 551 593
pmis@ijs.si
jan.kunc@ijs.si