Klemen Sojar

Klemen Sojar; finančno poslovanje
Institut “Jožef Stefan”, JAMOVA 39
SRIP  Pametna mesta in skupnosti Teslova 30, soba 412
SI-1000 Ljubljana
+386 1 477 3093
klemen.sojar@ijs.si