Kompetenčni center CLEC

Kompetenčni center CLEC deluje v sklopu IJS in je vstopna točka v vsevropsko mrežo CCN, prek katere je slovenskim podjetjem omogočen lažji dostop do inovativnih rešitev na področju sodobnih tehnologij za prilagojeno računanje z nizko porabo energije ter uporaba slednjih v njihovih izdelkih, proizvodnih postopkih in storitvah. Center nudi pomoč pri iskanju/razvoju novih rešitev in posredništvo pri prenosu tehnologij prek mreže.

Glavne aktivnosti

Naša kompetenčna področja

  • Računanje z nizko porabo energije
  • Optimizacijske tehnologije
  • Rekonfigurabilni računalniški sistemi
  • Spletne in mobilne aplikacije
  • Resne igre
  • Interakcija človek-stroj
  • Strojno učenje
  • Sooblikovanje programske in strojne opreme

Reference – spletne strani odseka Računalniški sistemi (E7)