Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je dalo v javno obravnavo predlog Podnebnega zakona, ki daje celovit okvir za učinkovitejše izvajanje podnebnih politik in izpolnitev cilja podnebne nevtralnosti najkasneje do 2050 ter ureja tako blaženje podnebnih sprememb kot prilagajanje nanje. Javna obravnava bo trajala do 15. 11. 2023. Vljudno vabljeni k odzivu!

Evropska Komisija v svojem sporočilu za javnost iz 20. 6. 2023, izraža močno podporo nadaljevanju petih misij EU in uvedbi šeste misije EU za novi evropski Bauhaus s povečanjem proračuna na 11 % drugega stebra od leta 2024 naprej.

V sklepih sporočila je poudarjeno, da so misije EU v prvih dveh letih svojega delovanja podprle delo Komisije na področju evropskega zelenega dogovora, prilagajanja Evrope digitalni dobi in evropskega načrta za boj proti raku. Od začetka delovanja so dokazale, da imajo potencial za pospeševanje sprememb. Misije so finančno podprte predvsem s sredstvi programa Obzorje Evropa in so v minulih dveh letih povezale in podprle politike in programe EU z lokalnimi ukrepi in vključevanjem državljanov. So na dobri poti, da do leta 2030 dosežejo svoje ambiciozne cilje na ključnih področjih, kot so prilagajanje podnebnim spremembam, izboljšanje življenja bolnikov z rakom, čiščenje morskih in sladkovodnih ekosistemov, podnebno nevtralna mesta in zdrava tla.

SRIP PMiS je v okviru Obzorja Evropa, Misije aktivno vključen v oblikovanje strateških usmeritev 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

Delovni program Obzorje Evropa 2023-2024

Kontaktne točke programa Obzorje Evropa so doseglive na povezavi. Aktualne informacije o mehanizmu misij so dosegljive tukaj.

Na strani Net Zero Cities najdete osnutek razpisa za pilotne projekte na področju pametnih mest. Razpis bo objavljen 5. 9. 2022 z rokom prijave 4. 11. 2022.

Razpis Net Zero Cities (NZC) bo podpiral konkretne projektne ideje oziroma rešitve, ki jih bodo mesta predlagala v svojih vlogah. Bistveni cilj projektov je znižanje emisij toplogrednih plinov.

Dostop do usmeritev je mogoč tule.

Področja, ki so v razpisu NZC posebej izpostavljena:

Evropska komisija je danes, 28. 4. 2022 objavila seznam 100 mest EU, ki bodo do leta 2030 sodelovala v Misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, tako imenovani misiji mest. 100 mest prihaja iz vseh 27 držav članic. Iz Slovenije so na seznamu Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Velenje. 12 dodatnih mest pa prihaja iz držav, ki so povezane z Obzorjem Evropa, programom EU za raziskave in inovacije (2021–2027) ali imajo potencial za pridružitev. Kratek VIDEO.

Evropska komisija je 24. 2. 2022 objavila seznam mest, ki so se prijavila na razpis za sodelovanje v Misiji EU za podnebno nevtralna in pametna mesta. Med 362 ustrezno prijavljenimi mesti so tudi Občina Ajdovščina, Občina Izola, Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Občina Ormož in Mestna občina Velenje. Rezultati o izboru mest bodo objavljeni po zaključeni fazi ocenjevanja, predvidoma v mesecu aprilu.

Dne 25. 11. 2021 je potekala Konferenca o evropskih misijah, v organizaciji EU Komisije in Odbora regij. Namen konference je predstaviti informacije vezane na izvajanje misij EU ter podrobneje raziskati misijo EU za mesta v razpravi s člani Odbora regij in predstavniki mest.

Mesta so povabljena, da izpolnijo informativno in nezavezujočo prijavo o nameri in Informacijski komplet za mesta in dokument s pogostimi vprašanji, ki ga je EU Komisija objavila konec prejšnjega meseca,ki  bo mestom pomagal, da se pripravijo na aktivnosti.

29. 9. 2021 je bila uradno zagnana Misija za podnebno nevtralna in pametna mesta (Climate-Neutral and Smart Cities Mission). Evropska komisija je objavila tudi implementacijski načrt (implementation plan) in dejstva (factsheet) za misijo, ki ima dva glavna cilja:

100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 in

mesta bodo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo omogočila, da bodo do leta 2050 postala podnebno nevtralna vsa mesta v EU.

Več informacij o izvajanju misije ter vključevanju mest vanjo boste dobili na povezavi in zavihku“Latest”