Mobilnost, transport in logistika

Ključni cilj področne vertikale Mobilnost, transport in logistika je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, vsem dostopnih, varnih, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih in obmestnih storitev mobilnosti, transporta in logistike.

Arhitektura sistema pametne skupnosti, ki bo omogočila sodobne, trajnostne, učinkovite in vsem dostopne storitve mobilnosti, transporta in logistike, vsebuje naslednje tri prioritetne sklope: a/ Infrastruktura, pametni algoritmi, integracija z IKT, b/ Gradniki digitalizirane mobilnosti v pametni skupnosti ter c/ Poslovni modeli, platforme, sodelovalna ekonomija, deljeni prevozi.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Mobilnost, transport in logistika, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale mobilnost, transport in logistika

Kontakti:

VODJA
Izr. prof. dr. TOMAŽ KRAMBERGER
UM, Fakulteta za logistiko

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
JOŽE HEBAR
Margento R&D d.o.o.

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
dr. BORIS HORVAT
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Člani:
Člani področja mobilnost, transport in logistika

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.