Mobilnost, transport in logistika

Ključni cilj področne vertikale Mobilnost, transport in logistika je povečanje mobilnosti ljudi in blaga z omogočanjem zanesljivih, prilagodljivih, vsem dostopnih, varnih, bolj tekočih ter bolj zelenih mestnih in obmestnih storitev mobilnosti, transporta in logistike.

Arhitektura sistema pametne skupnosti, ki bo omogočila sodobne, trajnostne, učinkovite in vsem dostopne storitve mobilnosti, transporta in logistike, vsebuje naslednje tri prioritetne sklope: a/ Infrastruktura, pametni algoritmi, integracija z IKT, b/ Gradniki digitalizirane mobilnosti v pametni skupnosti ter c/ Poslovni modeli, platforme, sodelovalna ekonomija, deljeni prevozi.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Mobilnost, transport in logistika, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt vertikale mobilnost, transport in logistika

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_Mobilnost

Kontakti:

VODJA
MARJANA SENČAR SRDIČ
A1 Slovenija, d.d.

e-pošta: marjana.sencar.srdic@a1.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
MARKO GOMBAČ
Result, d.o.o.

e-pošta: marko.gombac@result.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
prof. dr. MATEJ MERTIK
Alma Mater Europaea

e-pošta: matej.mertik@almamater.si

Člani:
Člani področja mobilnost, transport in logistika