Mojca Kristl

Mojca Kristl
Finančnica

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39
SRIP Pametna mesta in skupnosti
Teslova 30, Soba 412
SI-1000 Ljubljana

+386 1 477 3093
pmis@ijs.si
mojca.kristl@ijs.si