Mojca Kristl

Mojca Kristl
Finančnica

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
SRIP Pametna mesta in skupnosti
Brinje 40, Soba Š152
SI-1262 Dol pri Ljubljani

+386 1 477 3093
pmis@ijs.si
mojca.kristl@ijs.si