Novi evropski Bauhaus

Evropska pobuda za mesta je 10. 10. 2022 objavila razpis za projekte v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in uresničevanje trajnostnega urbanega razvoja v sklopu novega evropskega  Bauhausa. 

Razpis je namenjen projektom, ki lahko spodbudijo preobrazbo v mestih, ustvarijo naložbe in navdihnejo druge projekte kohezijske politike. Priprave in usmeritve so dostopne tukaj. Projekti morajo biti povezani s štirimi temami: gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti, ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine, cenovno dostopne stanovanjske rešitve in prenova mestnih prostorov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Razpis je odprt do 19. januarja 2023, do 14 ure.

Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_6003

Evropska komisija je v sklopu obiska konec marca 2022 izpostavila pomen novega evropskega Bauhasa. V ta namen je pripravila spodnjo predstavitev.

Ideja pristopa je v spremembi razmišljanja in zato uporaba prilagojenega pristopa pri programiranju kot tudi kasneje izvajanju ukrepov, ki so in bodo financirani iz EKP, NOO pa tudi drugih virov (integrala, centralizirani programi, …).

Pri tem je EK napotovala na izbor ustreznih meril in kriterijev, ki bodo zasledovali usmeritve evropskega Bauhausa.

V informacijo še naslednje:

 • Evropska komisija je objavila tri razpise za uresničevanje novega evropskega Bauhausa v praksi.
  Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo v prvem in drugem razpisu poziva državljane in državljanke, naj za svoja mesta opredelijo izzive novega evropskega Bauhausa in sodelujejo pri sooblikovanju rešitev. Projekti bodo podpirali trajnostne navade ter razvoj novih proizvodov, storitev ali rešitev. Rok za oddajo predlogov je 29. maj 2022.
  Tretji razpis za podporo lokalnim pobudam novega evropskega Bauhausa zagotavlja tehnično pomoč malim in srednje velikim občinam, ki nimajo zmogljivosti ali zadostnega strokovnega znanja za uresničevanje projektnih zamisli novega evropskega Bauhausa. Interdisciplinarna skupina strokovnjakov bo 20 izbranim krajevnim projektnim zasnovam po načelih novega evropskega Bauhausa zagotovila prilagojeno praktično podporo. Rok za oddajo prijav je 23. maj 2022.
  Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_2141
 • Evropska komisija je predstavila sveženj predlogov v okviru evropskega zelenega dogovora. Njihov namen je, da da bi trajnostni izdelki postali pravilo v EU, krožni poslovni modeli dobili nov zagon, potrošniki pa bili bolje opolnomočeni za zeleni prehod. Del današnjih predlogov sta tudi nova strategija za trajnejše tekstilne izdelke ter nova pravila o gradbenih izdelkih.
  Predlog uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke določa nove zahteve glede energijske učinkovitosti in krožnosti, da bodo izdelki trajnejši, varčnejši, zanesljivejši in enostavnejši za ponovno uporabo, popravilo, obnovo in recikliranje. Z novimi zahtevami po informacijah bodo potrošniki bolje seznanjeni z okoljskimi vplivi. Za regulirane izdelke se uvajajo digitalni potni listi, kar bo olajšalo njihovo popravilo ali recikliranje. Predlog vsebuje tudi ukrepe za odpravo uničevanja neprodanega potrošniškega blaga.
  Strategija EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke določa vizijo in konkretne ukrepe za zagotovitev, da bodo do leta 2030 tekstilni izdelki, dani na trg EU, imeli dolgo življenjsko dobo in bodo primerni za recikliranje, da bodo v čim večji meri izdelani iz recikliranih vlaken, brez nevarnih snovi in proizvedeni ob upoštevanju socialnih pravic in okolja.
  Revizija uredbe o gradbenih proizvodih bo ustvarila usklajen okvir za ocenjevanje in sporočanje okoljske učinkovitosti gradbenih proizvodov. Z novimi zahtevami za proizvode bo zagotovila, da bosta zasnova in proizvodnja gradbenih proizvodov temeljili na najsodobnejših tehnologijah, da bodo ti proizvodi postali trajnejši, popravljivi, primerni za recikliranje in jih bo lažje predelati.
  Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_22_2013
  Več informacij: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2014; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2015; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/qanda_22_2121
 • Evropska komisija je predstavila več scenarijev, po katerih bi lahko tekstilna industrija dosegla zeleni in digitalni prehod. Vse zainteresirane strani vabi, da prek javnega posvetovanja in delavnic, ki bodo potekale poleti, izrazijo mnenja o teh vizijah in potrebnih ukrepih. Do konca leta namerava predstaviti skupno oblikovani predlog za preoblikovanje sektorja. Rok za oddajo mnenj je 15. maj 2022.
  Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/mex_22_2183