Poziva Evropske komisije za oblikovanje dveh novih tematskih partnerstev v okviru Urbane agende EU

Evropska komisija je objavila poziva mestom, državam članicam, partnerskim državam, regijam, mestnim konzorcijem, nacionalnim krovnim mestnim organizacijam in drugim zainteresiranim stranem za oblikovanje dveh novih tematskih partnerstev v okviru Urbane agende za EU (UAEU). Prvo tematsko partnerstvo je Greening Cities, drugo pa Sustainable Tourism. Rok za prijavo se izteče...

Članica SRIP PMiS, DOBA Fakulteta je partnerica v štiriletnem projektu BASE

Članica SRIP PMiS, DOBA Fakulteta je partnerica v štiriletnem projektu BASE, ki bo osredotočen na krepitev zmogljivosti socialne ekonomije in njenega človeškega kapitala na ključnih področjih, kot sta digitalni in zeleni prehodi, v katerih dosegajo podjetja in organizacije socialne ekonomije že pomembno dodano vrednost....

Ustanovljena je regionalna delovna skupina za izvajanje načrta REPowerEU

V okviru energetske platforme EU je bila ustanovljena nova regionalna delovna skupina, v kateri sodeluje devet držav EU med katerimi je Slovenija ter Ukrajina in Moldavija. Delovna skupina se bo osredotočila na izvajanje načrta REPowerEU v regiji. Cilj je zmanjšati odvisnost od ruskih fosilnih goriv, napolniti skladišča s plinom...

Evropska komisija je sprejela nov evropski program za inovacije

Evropska komisija je sprejela nov evropski program za inovacije, ki naj bi Evropi pomagal pri razvoju novih tehnologij za reševanje najbolj perečih družbenih izzivov in njihovem uvajanju na trg. Program vsebuje 25 namenskih ukrepov v okviru petih vodilnih pobud. Zagonskim podjetjem in podjetjem v razširitveni fazi naj bi omogočil...