Obvestilo: Nov program Konference o spodbudah EU za inovacije v podjetjih, 03. 04. 2019, Ljubljana

Obveščamo vas, da je objavljen nov program konference »BOOSTING INNOVATION FOR EU INDUSTRY: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems«, ki bo 3. aprila v Ljubljani. V program je na željo Evropske komisije vključena tudi uradna predstavitev pravkar lansiranega Evropskega inovacijskega sveta (EIC), ki bo v prihodnjem proračunskem obdobju 2021-2027 spodbujal disruptivne inovacije. Glede na to, da bo EIC glavni instrument EU za spodbujanje inovacij v podjetjih po letu 2020, je ta predstavitev vsekakor pomembna in koristna.

JRC – prosta delovna mesta in raziskovalna infrastruktura

Skupno raziskovalno središče Evropske Unije je odprlo svoje raziskovalne infrastrukture.

JRC je februarja objavil več prostih delovnih mest po svojih enotah. Med temi naj bi bilo kar 80 stalnih pozicij (permanent position). JRC naj bi se tako odločil tudi na podlagi dejstva, da naj bi okoli 80 % zaposlenih na JRC prihajalo zgolj iz štirih držav.

Povezave na objave različnih tipov zaposlitev, najdete v spodnjih prezentacijah:

Razpis za zbirnaje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje, rok za prijavo 14. 05. 2019

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije je objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za obdobje 2019-2020, na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020. Razpis, katerega skupni okvirni proračun znaša 2,1 milijona evrov, se nanaša na eArhiviranje.

Razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, rok za oddajo vlog 19. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 14/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Do 26. marca 2019 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2019, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2019. Rok za oddajo vlog je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

Štipendijski program Evropskega foruma Alpbach za mlajše od 30 let, rok za prijavo 29. 03. 2019

Vsako leto v Evropskem forumu Alpbach sodeluje 700 študentov iz različnih držav. Pridružite se pametnim umom z vsega sveta v očarljivi alpski vasi. Imeli se boste priložnost družiti v okolju, ki ga preplavijo nove ideje in novi načini razmišljanja ter izkoristite priložnost za ustvarjanje novih stikov. Skupaj boste odgovorjali na aktualna vprašanja današnjega časa.

S programom štipendiranja Alpbach se mladi, mlajši od 30 let, lahko udeležijo vodilne interdisciplinarne konference in različnih akademskih seminarjev. Osnovna štipendija pokriva članarino za vse dogodke na evropskem forumu Alpbach. Za nastanitev in dnevnice so na voljo dodatne subvencije.

Rok za prijavo je 29. 03. 2019.

Mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019, 08. – 10. 05. 2019, Avstrija

V avstrijskem Bad Radkersburgu bo potekala mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019.

Dogodek organizirajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, podpira pa ga organizacija Alps-Adriatic Alliance. Rdeča nit dogodka je aktivno in zdravo staranje, na temo česar bodo organizirane številne prezentacije, paneli, okrogle mize in delavnice.

Obrazec za prijavo.

EIT Zdravje nagrade Innostars, rok za prijavo 27. 03. 2019

Združenje evropskih inovacijskih tehnologij EIT Zdravje razpisuje nagrado Innostars za inovacije na poročju zdravja in sicer za pospešitev transferja inovacij na trge in verifikacijo potreb po proizvodu/storitvi na trgu ter s tem za povečanje možnosti, da se pridobijo sredstva za investiranje privatnega kapitala.

Udeleženci v programu dobijo mentorstvo, usposabljanje in intervjuje za validacijo s potencialnimi kupci, investitorji in partnerji.

Najboljših 15 inovacij dobi nagrado 20.000 EUR v t.i. “pametnem denarju” za potne stroške, individualno mentorstvo in usposabljanje.

Rok za oddajo vloge je 27. 03. 2019.

Evropski strukturni skladi (ESI) na področju zdravja 2021-2027

Direktorat za zdravje in zdravo prehrano pri Evropski komisiji je objavil prezentacijo o priložnostih koriščenja evropskih strukturnih sredstev na področju zdravja in medicine.

34 % sredstev evropskih strukturnih skladov je dodeljenih projektom na področju aktivnega staranja in promociji zdravja, 23 % raziskavam in razvoju, 23 % reformam v zdravstvu, 12 % dostopnosti zdravstva, 3 % e-zdravju in 4 % zdravstvenim delavcem.

Natečaj za nagrade REGIOSTARS 2019

Nagrade RegioStars se podeljujejo najboljšim projektom v petih tematskih kategorijah: pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tematsko področje leta.

Strokovna komisija bo ocenila prispele predloge projektov in izbrala zmagovalca v vsaki kategoriji. Tudi javnost bo lahko med prispelimi predlogi izbrala svojega zmagovalca. Nagrado po izboru občinstva bo prejel prejemnik največjega števila glasov v okviru spletnega glasovanja.

Podrobnejše informacije o petih tematskih kategorijah najdete v priročniku Guide for Applicants .

Predlogi projektov se lahko posredujejo le preko spletne platforme med  19. februarjem in 9. majem 2019. 

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Inerreg V-A Slovenija – Madžarska

Rok za prijavo: 18. 06. 2019 do 12:00.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja