Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) vabi na spletni dogodek za izmenjavo projektnih idej na temo: Horizon Europe: Digital and Emerging Technologies and Human-centred AI, 24.1.2022 od 09.30 do 13.30

Cilj spletnega dogodka je omogočiti podjetjem, raziskovalcem in vsem ostalim udeležencem, da delijo svoje projektne ideje in najdejo ustrezne partnerje za prihodnje konzorcije v razpisih programa Obzorje Evropa, s posebnim poudarkom na skupini 4, na temah, povezanih z digitalnimi tehnologijami: Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for green...

Katalog inovativnih rešitev, razvitih v okviru Pobude Internet naslednje generacije (NGI)

Tehnološke rešitve, ki so jih inovatorji razvili s finančno podporo pobude Internet naslednje generacije (Next Generation Internet – NGI) so objavljene v spletnem katalogu. V njem je mogoče najti strojno opremo, programsko opremo in aplikacije za vzpostavitev interneta za digitalno dobo. Predstavljenih je več kot 500 rešitev. V NGI...

Projekt PRVA i (Prva informacija o intelektualni lastnini)

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) izvaja v sodelovanju z Evropskim patentnim uradom projekt  PRVA i (Prva informacija o intelektualni lastnini) s poudarkom na industrijski lastnini. Storitev je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki želijo ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno...

Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 205/2020 z dne 31.12.2021 objavil Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije...

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)

Državni zbor RS je 20. oktobra 2021 sprejel novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki je stopila v veljavo 1. 1. 2022. Ta med drugim določa tudi zvišanje davčnih olajšav za donacije pravnih oseb, in sicer dvig splošne davčne olajšave za donacije z 0,3 % na...