O partnerstvu

V okviru Strategije Pametne Specializacije je Institut “Jožef Stefan” prijavil koordiniranje Strateško razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) na temo Pametna mesta in skupnosti.

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS) je oblika partnerstva v okviru katere bodo deležniki združili moči pri razvoju in prodaji rešitev za dvig kakovosti življenja v mestih prihodnosti.

Glavni namen SRIP PMiS je povezati podjetja in raziskovalne ustanove na posameznem področju v verige vrednosti, določiti prioritete za razvojna vlaganja in usklajevati raziskovalno-razvojne dejavnosti. Partnerjem bo nudil dobro podporno okolje za izmenjavo znanja in izkušenj v obliki delavnic, seminarjev in skupnih dogodkov, dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz; pomoč pri analizi trgov, razvoju kadrov, zaščiti intelektualne lastnine ter pomoč pri internacionalizaciji (iskanje distribucijskih kanalov oz. strank).

Iniciativa European Smart Cities 3.0. (2014) definira »pametno mesto« kot mesto, ki je zgrajeno na »pametni« kombinaciji aktivnosti neodvisnih in ozaveščenih uporabnikov ter dobro razvitih 6-tih karakteristikah pametnega (upravljanja, ekonomije, mobilnosti, okolja, ljudi in bivanja).

SRIP Pametna mesta in skupnosti vključuje šest področij (vertikal), skozi vsa pa se prepleta področje sodobnih IKT tehnologij (horizontalna IKT mreža) s svojimi podpodročji.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Prihajajoči dogodki:

Nov
11
pon
Kongres: United Cities and Local Governments Congress, 11. 11. – 15. 11. 2019, ETHEKWINI-DURBAN (SOUTH AFRICA)
Nov 11 @ 09:00 – Nov 15 @ 15:00

Vabljeni na kongres, ki je organiziran na tri leta in je splošno znan kot edinstven dogodek za vse lokalne in regionalne voditelje. V zadnjih letih je ta dogodek prevzel velik pomen v mednarodni skupnosti, saj je postal ključno srečanje  lokalnih in regionalnih vodij po svetu. 

Svetovni kongres UCLG združuje več kot 3000 predstavnikov podjetij in akademikov, ki prihajajo iz mest, metropol in regij po vsem svetu, da bi izmenjali ideje s svojimi mednarodnimi kolegi.

Več informacij o kongresu bo kmalu znanih na spletni povezavi.

Nov
15
pet
Dogodek Znanost sreča parlament 2019 @ Državni zbor Republike Slovenije
Nov 15 @ 10:00 – 19:00

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v so-organizaciji z Državnim zborom Republike Slovenije, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Joint Research Centre), organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science meets Parliament).

Vsebina

Vse večja zapletenost političnih izzivov, skupaj z obilico znanstvenih spoznanj, vodi v potrebo po razumevanju, kaj poganja politično odločanje (čustva, vrednote, morala, izobrazba, itd.). Če se želi, da politične odločitve prinašajo pozitivne in učinkovite družbene spremembe, je vključitev znanstveno informiranega odločanja nuja. Znanstvena spoznanja imajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike in njenih odločitev o globalnih družbenih izzivih, vse od podnebnih sprememb do staranja prebivalstva, hrane, energetske varnosti, implikacij umetne inteligence. Za zagotovitev zanesljive podlage javnim politikam in političnim odločitvam, ki zagotavljajo učinkovite rezultate, je znanstveno svetovanje potrebno učinkovito vključiti v postopek odločanja. Namen dogodka je osvetliti pomen informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, v zakonodajnih procesih, v javni upravi in upravljanju, ter vpliv slednjega na družbo kot celote, predstaviti najsodobnejše obstoječe sisteme znanstvenega svetovanja, nove modele, vpogled v obstoječe strukture v Evropski Komisiji in razpravo o novem mehanizmu znanstvenega svetovanja politiki.

Program

Program predvideva osvetlitev dveh aktualnih tematik glede procesov snovanja ter vpliv slednjega na družbo kot celoto, in neposredno zadeva odločevalce na različnih nivojih in vsebinah:

  1. Boljše politike za boljšo družbo – Znanost za politiko, politika za znanost Na znanju temelječe in informirano ustvarjanje politik – izzivi, mehanizmi ter stanje v evropskem, mednarodnem in slovenskem okolju;
  2. Družbeni transformaciji naproti Sistemski pristop k ustvarjanju politik (integracija na nacionalni in evropski ravni) ter javno vlaganje v RRI in učinek na globalne družbene izzive.

Poudarki

»Da bi spodbudili kulturo informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, je Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije skupaj s Panelom Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu sprožilo pobudo Znanost sreča parlament v Evropskem Parlamentu, v Bruselj leta 2015. Cilj pobude je vzpostaviti tesnejše povezave med znanstveniki in oblikovalci politike na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni ter z rednim dialogom okrepiti vlogo znanosti v politiki.« Iniciativa Znanost sreča parlament naslavlja naslednje cilje:

  • ozaveščeno, na znanju temelječe ustvarjanje politik, institucionalizacija ustreznih mehanizmov v sisteme odločanja
  • boljše razumevanje znanosti s strani politike in politik s strani znanstvenikov
  • boljše medsebojno razumevanje in dialog med znanstveno in politično sfero
  • premoščanje razkoraka med znanostjo in snovalci politik.

Organizatorji

Prijavni obrazec.

Nov
19
tor
Konferenca: FUTURE 4.0 (Where Startups Meet Corporations) @ SAŠA inkubator d.o.o., Velenje
Nov 19 @ 22:00 – Nov 20 @ 17:00

Vabljeni na mednarodno dvodnevno konferenco FUTURE 4.0, ki bo 19. in 20. 11. 2019 v Velenju. Konferenca je namenjena povezovanju korporacij in startupov na področju Industrije 4.0. Glavni cilj konference je direktno povezati Startupe in korporacije iz področja industrije ter slednjim omogočiti, da z inovativnimi rešitvami Startupov izboljšajo svoje procese ter prihranijo čas in denar.

Dogodek je primarno namenjen povezovanju podjetij – korporacij in startupov na področju Industrije 4.0. Predstavljeni bodo trendi in inovativne rešitve na področju industrije 4.0, domači in tuji »Keynote speakerji« bodo predstavili primere dobrih praks sodelovanja Startupov in korporacij, udeleženci bodo imeli priložnost mreženja s korporacijami, investitorji in startupi in sodelovati na večernem dogodku z mreženjem.

Na dogodku bosta sodelovala tudi člana SRIP PMiS, Iskra d.d. in Iskratel d.o.o., Kranj.

Več informacij o konferenci tukaj.

Nov
20
sre
Izobraževalni tečaj Programiranje v Androidu @ Institut “Jožef Stefan”, Predavalnica Mednarodne podiplomske šole,
Nov 20 @ 12:30 – 16:30

V okviru TETRAMAX bo organiziran izobraževalni tečaj, na katerem bodo predstavljene osnove programiranja v Androidu – najbolj razširjenem operativnem sistemu za pametne telefone. Tečaj se bo začel z krajšim predavanjem, kjer se boste spoznali s Androidom. V 2,5-urnem praktičnem delu, ki sledi, boste spisali svojo prvo Android aplikacijo za pametne
telefone.

Vstop je prost.

Izobraževalni tečaj TETRAMAX – Uvod v programiranje v Androidu
Nov 20 @ 12:30 – 16:30

Vabljeni na izobraževalni tečaj TETRAMAX – Uvod v programiranje v Androidu, ki ga organiziramo v sodelovanju s Kompetenčnim centrom CLEC in SRIP ToP.

Več informacij s prijavnim obrazcem v Vabilu spodaj.

Tetramax delavnica

 

Nov
21
čet
Pobuda za sodelovanje na Ministrski konferenci – “High Level Policy Forum on Health in the 21st century: data, policy, and digital technology” @ Langelinie Pavillonen
Nov 21 @ 08:00 – 17:30

Slovenija je od leta 2010 dalje  članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

OECD v sodelovanju z Vlado Danske 21. 11. 2019 v Kopenhagnu (DK) organizira Ministrsko konferenco – “High Level Policy Forum on Health in the 21st century: data, policy, and digital technology”.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka, na katerem bodo sodelovali udeleženci s strokovnim znanjem, civilna družba, bolniki, etiki, strokovnjaki za delovno silo, ponudniki, regulatorji, akademiki in industrija.

Osnutek programa

Konferenca En.ekonomika & Industrija 019 @ Kristalna palača
Nov 21 @ 08:30 – 13:00

Vabljeni na 4. konferenco Energetike.net in Slovenskega združenja za za energetsko ekonomiko En.ekonomika & Industrija 019.

Na konferenci bodo potekala interaktivna omizja z akterji na trgu in ministrskimi odločevalci, vpogled v energetski sektor: pogled akterjev iz energetike, vpogled v industrijski sektor na presečišču z energijo: pogled akterjev iz industrije.

Več o dogodku, program in registracija tukaj.