Izdani sklepi za SRIP

23.1. je MGRT izdalo sklepe za projekte SRIP. Prijavi IJS je bilo ugodeno. Na ocenjevanju smo prejeli 96 od možnih 100 točk....