Pametne tehnologije v pametnih mestih v oddaji »Na kratko«

Pri konceptu pametnega mesta in pametne skupnosti gre za preplet tehnologij in novega pristopa razmišljanja, s ciljem povečanja kakovosti življenja prebivalcev. Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo pri upravljanju in vodenju sistema ter pri participativnem odločanju prebivalcev. Posledično je prebivalcem zagotovljeno udobnejše življenje, na vseh področjih udejstvovanja in bivanja.

Strateško Razvojno Inovacijsko Partnerstvo Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS) deluje znotraj Centra pametna mesta in skupnosti, v okviru Instituta »Jožef Stefan«. SRIP PMiS je oblika povezovanja podjetij, univerz, zavodov in raziskovalno-razvojnih ustanov, z namenom ustvarjanja partnerstev, ki omogočajo prepletanje znanj in tehnologij ter kreiranje novih produktov in storitev.

SRIP PMiS združuje okoli 140 članov, nekateri med njimi so v okviru oddaje »Na kratko« na RTV SLO 1, predstavljali pametne IKT rešitve, ki so na voljo prebivalcem Ljubljane in tudi širše: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, IKT HM, Agitavit Solution d.o.o., BTC d.d. in še mnoge druge.

Več o aktivnostih naših članov in uporabi pametnih tehnologij v vsakdanjem življenju je prikazano v prispevku .

Vabljeni k ogledu.

Razpis za zbiranje prijav za podelitev nagrade Obzorje Vpliv (Horizon Impact Award), rok za prijavo 28. 05. 2019

Evropska komisija je objavila prvi razpis za zbiranje prijav za podelitev nagrade Obzorje Vpliv (Horizon Impact Award) za evropske projekte, katerih rezultati so najbolj vplivali na družbo  v Evropi in širše.  Prijaviti je mogoče projekte, ki jih je EU financirala s sredstvi iz veljavnega programa za znanost in raziskave Obzorje 2020 in njegovega predhodnika Sedmega okvirnega programa za znanost in raziskave (FP 7). Prijaviti je mogoče le projekte, ki so že zaključeni. Vsak od petih zmagovalcev bo prejel 10 tisoč evrov. Rok za prijave se izteče 28. maja.

Več informacij dobite na povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, rok za oddajo 15. 05. 2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. 

ROKI ZA ODDAJO VLOG

15.5.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 4.9.2019

5.9.2019 za sejemske nastope, ki bodo zaključeni do 3.9.2020

Obvestilo: Nov program Konference o spodbudah EU za inovacije v podjetjih, 03. 04. 2019, Ljubljana

Obveščamo vas, da je objavljen nov program konference »BOOSTING INNOVATION FOR EU INDUSTRY: Industrial Infrastructures & Open Innovation Ecosystems«, ki bo 3. aprila v Ljubljani. V program je na željo Evropske komisije vključena tudi uradna predstavitev pravkar lansiranega Evropskega inovacijskega sveta (EIC), ki bo v prihodnjem proračunskem obdobju 2021-2027 spodbujal disruptivne inovacije. Glede na to, da bo EIC glavni instrument EU za spodbujanje inovacij v podjetjih po letu 2020, je ta predstavitev vsekakor pomembna in koristna.

JRC – prosta delovna mesta in raziskovalna infrastruktura

Skupno raziskovalno središče Evropske Unije je odprlo svoje raziskovalne infrastrukture.

JRC je februarja objavil več prostih delovnih mest po svojih enotah. Med temi naj bi bilo kar 80 stalnih pozicij (permanent position). JRC naj bi se tako odločil tudi na podlagi dejstva, da naj bi okoli 80 % zaposlenih na JRC prihajalo zgolj iz štirih držav.

Povezave na objave različnih tipov zaposlitev, najdete v spodnjih prezentacijah:

Razpis za zbirnaje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij: eArhiviranje, rok za prijavo 14. 05. 2019

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske komisije je objavil razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za obdobje 2019-2020, na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020. Razpis, katerega skupni okvirni proračun znaša 2,1 milijona evrov, se nanaša na eArhiviranje.

Razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, rok za oddajo vlog 19. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 14/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Do 26. marca 2019 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2019, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2019. Rok za oddajo vlog je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

Štipendijski program Evropskega foruma Alpbach za mlajše od 30 let, rok za prijavo 29. 03. 2019

Vsako leto v Evropskem forumu Alpbach sodeluje 700 študentov iz različnih držav. Pridružite se pametnim umom z vsega sveta v očarljivi alpski vasi. Imeli se boste priložnost družiti v okolju, ki ga preplavijo nove ideje in novi načini razmišljanja ter izkoristite priložnost za ustvarjanje novih stikov. Skupaj boste odgovorjali na aktualna vprašanja današnjega časa.

S programom štipendiranja Alpbach se mladi, mlajši od 30 let, lahko udeležijo vodilne interdisciplinarne konference in različnih akademskih seminarjev. Osnovna štipendija pokriva članarino za vse dogodke na evropskem forumu Alpbach. Za nastanitev in dnevnice so na voljo dodatne subvencije.

Rok za prijavo je 29. 03. 2019.

Mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019, 08. – 10. 05. 2019, Avstrija

V avstrijskem Bad Radkersburgu bo potekala mednarodna konferenca Health conference Alps Adria 2019.

Dogodek organizirajo partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije, podpira pa ga organizacija Alps-Adriatic Alliance. Rdeča nit dogodka je aktivno in zdravo staranje, na temo česar bodo organizirane številne prezentacije, paneli, okrogle mize in delavnice.

Obrazec za prijavo.

EIT Zdravje nagrade Innostars, rok za prijavo 27. 03. 2019

Združenje evropskih inovacijskih tehnologij EIT Zdravje razpisuje nagrado Innostars za inovacije na poročju zdravja in sicer za pospešitev transferja inovacij na trge in verifikacijo potreb po proizvodu/storitvi na trgu ter s tem za povečanje možnosti, da se pridobijo sredstva za investiranje privatnega kapitala.

Udeleženci v programu dobijo mentorstvo, usposabljanje in intervjuje za validacijo s potencialnimi kupci, investitorji in partnerji.

Najboljših 15 inovacij dobi nagrado 20.000 EUR v t.i. “pametnem denarju” za potne stroške, individualno mentorstvo in usposabljanje.

Rok za oddajo vloge je 27. 03. 2019.