Prispevek o Strategiji pametne specializacije EU in Slovenski strategiji pametne specializacije (S4) na Valu 202

Vabljeni k poslušanju prispevka.

Uvod:
“Na področju digitalnega prehoda na pametna mesta in skupnosti že dlje časa obstajajo globalne strategije, ki skušajo zajeti bistvena področja družbene transformacije. Eden takšnih je tudi projekt SRIP, ki poteka v okviru Strategije pametne specializacije EU. Slovenija je k projektu pristopila že leta 2015. Prepoznala je 9 ključnih gospodarskih področij, ki so pomembna za razvoj Slovenije, eno od njih pa je tudi področje pametnih mest. Delo, ki ga koordinirajo na Institutu »Jožef Stefan« poteka v Strateško razvojnem inovacijskem partnerstvu Pametna mesta in skupnosti. Vse podrobnosti je Borisu Žgajnarju pojasnila Vodja centra za pametna mesta in skupnosti na Institutu “Jožef Stefan”, dr. Nevenka Cukjati.
Projekt je nastal v okviru Strateško razvojno inovacijskega partnerstva, tudi s pomočjo evropskih sredstev. “

Najava konference EuCNC 2020, 15.-18. 06. 2020, Dubrovnik

Obveščamo vas, da bo od 15. 06. – 18. 06. 2020 v Dubrovniku potekala konferenca EuCNC. Vsebine so pomembne še posebej za tiste udeležence, ki sodelujejo v različnih H2020 projektih in ki se ukvarjajo s komunikacijskimi tehnologijami na področjih pametnih mest, IoT, industrije 4.0, mobilnosti, itd.

Na konferenci bodo predstavljeni raziskovalni prispevki in posterji, sodelovali bodo kvalitetni keynote govorci in potekale bodo aktualne okrogle mize. Velik poudarek bo tudi na demonstraciji najnovejših rezultatov tekočih projektov.

Več informacij o konferenci, vključno s programom in registracijo, si oglejte tukaj.

InnoEnergyjev (brezplačni) program PRIMER, prijave do 31. 12. 2019

ABC pospeševalnik do torka, 31. 12. 2019 sprejema prijave na InnoEnergyjev pred-pospeševalni program PRIMER. Program je za udeležence brezplačen.
Udeležencem bo pomagal na celotni razvojni poti do podjetniškega uspeha in preboja v globalni energetiki.

Glavni cilj programa PRIMER je spodbuditi inovatorje iz srednje in vzhodne Evrope, da nadgradijo svoje podjetniške veščine in pripravijo svoja podjetja na sodelovanje v pospeševalnih in investicijskih programih.

2-4 tedenski program PRIMER obsega 40 ur teoretično-praktičnih delavnic pod vodstvom profesionalnih mentorjev, strokovnjakov, iz industrije in izkušenih podjetnikov. Podjetniki se naučijo kako izbrati in prilagoditi ustrezne poslovne modele, zbrati sredstva ter oblikovati marketinško in prodajno strategijo. Program obsega tudi izpopolnjevanje mehkih veščin, ki vključujejo vodstvene veščine in vodenje ekipe.

Program je za udeležence BREZPLAČEN, prijave zbirajo do 31. 12. 2019 preko spletnega obrazca.

Več informacij tukaj.

Seminar: Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti, 05. 12. 2019, Reaktorski center IJS

Vabljeni na brezplačni strokovni seminar Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti, ki bo potekal v četrtek, 05. 12. 2019, od 09:00 do 13:00 na Reaktorskem centru IJS (dvorana O2).

Usposabljanje, ki ga pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko učinkovitost, je namenjeno predvsem izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov.

Na seminarju boste pridobili vpogled v razvoj na področju izvajanja storitev energetske učinkovitosti s poudarkom na zagotavljanju njihove kakovosti in uvajanju teh sistemov v Sloveniji in širše. Seznanili se boste s postopki, ki jih skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v zvezi z vodenem evidenc kvalificiranih ponudnikov energetskih storitev izvaja MzI.

Delo bo potekalo v obliki predstavitev in vodenih razprav, h katerim so povabljeni vsi udeleženci.

Zbiranje prijav preko spletnega obrazca je možno do 03. 12. 2019.

Več informacij tukaj.

Generalna konferenca UNESCO potrdila sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

Generalna konferenca UNESCO v Parizu je dne 25. 11. 2019, potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani.

S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence. Republika Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO, hkrati bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Medtem je vrsta držav in mednarodnih organizacij že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje z novim centrom.

Vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na “Institutu Jožef Stefan” in obenem Unescove katedre za prosto dostopne izobraževalne vire mag. Mitja Jermol je pojasnil, da bo IRCAI imel status Unescovega centra druge kategorije, v prvi fazi pa naj bi gostoval na IJS.


Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.


Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.
Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja.

Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa “Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D – 2019-2023)”, prvi rok 29. 11. 2019

PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet javnega poziva je povabilo strokovnjakom na področju digitalne transformacije podjetij za ocenjevanje vlog, v okviru javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023)«.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE
Za ocenjevanje vlog podjetij v letu 2019 bodo upoštevane samo vloge strokovnjakov, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@podjetniskisklad.si, najpozneje do 29. 11. 2019, oziroma do 1. 4. 2020 za ocenjevanje vlog v letu 2020, 1. 4. 2021 za ocenjevanje vlog v letu 2021 ter do 1. 4. 2022 za ocenjevanje vlog v letu 2022.

Več informacij tukaj.

Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 – ASM ’19, 04. 12. 2019, GZS

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, laboratorij LASIM in Združenje kovinske industrije na GZS v sodelovanju s slovensko industrijo organizirata posvet Avtomatizacija strege in montaže 2019 – ASM ’19, dne 04. 12. 2019 ob 9:00 v prostorih GZS.

Na posvetu ASM’19 bo obravnavano aktualno stanje in novosti na področju avtomatizacije, strege in montaže s poudarkom na robotiziranih, inteligentnih in inovativnih rešitvah, naprednih tehnologijah v robotskih aplikacijah, povečanju učinkovitosti proizvodnih procesov z uvajanjem digitalizacije in vitkosti, vse v luči Industrije 4.0. Ker je področje I 4.0 v zadnjih nekaj letih zelo aktualno, pa kljub temu še zelo nejasno definirano, so pristopi podjetij pri uvajanju I 4.0 različni. Potekali bodo tudi pogovori na temo KIBERNETSKA VARNOST. Pridobljena nova spoznanja bodo v pomoč strokovnjakom in vodilnim delavcem pri vsakodnevnem delu v podjetjih.

Dostopen in fleksibilen magistrski program za vodje prihodnosti: Menedžment pametnih mest

DOBA fakulteta, članica SRIP PMiS, ponuja unikaten online študijski program Menedžment pametnih mest, kjer boste sistemsko povezovali strateško vodenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranja, trajnosti razvoj ter komuniciranje in participacijo. Učitelji, priznani strokovnjaki s področja pametnih mest in skupnosti, v predmete vključujejo reševanje konkretnih izzivov in problemskih nalog, ki jih predlagajo mesta in skupnosti. Del študija so tudi strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks doma in v tujini.

Več informacij o študijskem programu tukaj.