Dogodek mreženja »Zdravje, kakovost življenja in zdrav življenjski slog«, 4. 10. 2023 med 8.00 in 16.00 v Hotelu Bernardin, Portorož in preko spleta, potrebna je prijava

Znanstveno-raziskovalno središče Koper vabi na dogodek mreženja »Zdravje, kakovost življenja in zdrav življenjski slog«, ki bo potekal 4. 10. 2023 med 8.00 in 16.00 v Hotelu Bernardin, Portorož. Dogodek mreženja je organiziran v sklopu projekta KRPAN (Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih), ki ga...

Delavnica Projekti dvojnega prehoda, 5. 9. 2023 ob 12:00 na Institutu »Jožef Stefan«, Ljubljana

Vljudno vabljeni na delavnico Projekti dvojnega prehoda (zeleno/digitalno), ki bo potekala 5. 9. 2023 ob 12.00, na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana – Velika predavalnica. Institut »Jožef Stefan«, SRIP Tovarne prihodnosti in SRIP Pametna mesta in skupnosti, v sodelovanju z META Circularity pripravljamo delavnico, kjer bomo predstavili inovacijsko...

Evropska komisija sprejela nov sklop smernic za pomoč pri posodabljanju in izvajanju podnebnih načrtov in strategij držav

Evropska komisija je sprejela nov sklop smernic za pomoč državam članicam pri posodabljanju in izvajanju nacionalnih strategij, načrtov in politik za prilagajanje podnebnim spremembam. Smernice so predvidene za pomoč organom na državni, regionalni in lokalni ravni, da sprejmejo prilagoditvene ukrepe za zaščito ljudi in stvari, mest in podjetij. Smernice vključujejo tudi seznam ključnih značilnosti politike prilagajanja. Prav tako vsebujejo nove...

Dogodek »Grozd Zdravje in Misija rak v programu Obzorje Evropa«, 11. 9. 2023 med 9. in 14.30 uro v veliki dvorani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

SRIP PMiS je, v okviru Misije za podnebno nevtralna in pametna mesta v programu Obzorje Evropa, aktivno vključen v oblikovanje strateških usmeritev 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2023. Delovanje se deloma navezuje tudi na področje Misije raka, predvsem na način preventivnega delovanja, ki bo omogočilo višjo...

Evropska komisija in Hrvaški grozd za konkurenčnost obrambne industrije organizirata evropsko konferenco European Conference Human-Machine interfaces and Gaming Technologies in Defence, 26. in 27. 9. 2023 v Zagrebu, prijava do 18. 9. 2023

Evropska komisija in Hrvaški grozd za konkurenčnost obrambne industrije organizirata evropsko konferenco European Conference Human-Machine interfaces and Gaming Technologies in Defence, ki bo potekala 26. in 27. 9. 2023 v Zagrebu. Udeleženci bodo razpravljali o možnostih za uporabo digitalnih tehnologij v obrambi in koristih, ki jih prinašajo na bojišču....