Evropska komisija je zagnala svetovalno službo GREEN ASSIST za podporo trajnostnim naložbam

Evropska komisija je v okviru programa LIFE zagnala GREEN ASSIST, ki je zelena svetovalna služba za podporo trajnostnim naložbam. Strokovnjaki komisije bodo pomagali in svetovali upravičencem pri pripravi zelenih ali bolj zelenih naložbenih projektov v različnih sektorjih, na primer z vključevanjem rešitev, ki temeljijo na naravi, ali načel krožnega...

Objavljen je nov razpis EIT za krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil nov razpis za podporo projektom za krepitev inovacijskih zmogljivosti v visokem šolstvu. V okviru razpisa bo visokošolskim ustanovam in njihovim partnerjem na voljo do 12 milijonov evrov za 16 projektov, ki bodo osredotočeni na krepitev zmogljivosti in usposabljanje talentov na visokotehnoloških področjih. Predstavniki EIT bodo razpis podrobneje predstavili na štirih spletnih informativnih...

Objavljen je tretji razpis za obsežne projekte v okviru Evropskega sklada za inovacije, spletni informativni dan 29. in 30. 11. 2022

Evropska komisija je objavila tretji razpis za obsežne projekte v okviru Evropskega sklada za inovacije. Sredstva so na voljo za projekte za splošno razogljičenje, za inovativno elektrifikacijo v industriji in vodik, za proizvodnjo čistih tehnologij in za srednje velike pilotne projekte. O razpisu in izkušnjah prvih dveh razpisov pripravlja...

Evropska komisija predstavila projekt DUET – primer, kako lahko raziskovalni in inovacijski projekti pomagajo pri razvoju pametnih mest

Evropska mesta ustvarjajo ogromne količine podatkov, ki jih načrtovalci mest in oblikovalci politik večinoma ne uporabljajo pri sprejemanju odločitev. Evropska komisija zato predstavlja projekt DUET, v okviru katerega so partnerji izdelali računalniške replike mestnih sistemov, ki naj bi pomagale pri upravljanju mest in razvoju pametnih mest po vsej Evropi....

Evropska komisija predstavila Akcijski načrt za digitalizacijo energetskega sistema

Evropska komisija je predstavila Akcijski načrt za digitalizacijo energetskega sistema, v katerem navaja, kako lahko nove tehnologije prispevajo k izboljšanju učinkovite rabe virov energije, olajšajo vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje. Predstavila je ukrepe za večjo souporabo podatkov, spodbujanje naložb v digitalno elektroenergetsko infrastrukturo in krepitev kibernetske varnosti. Ker...