Pobuda za sodelovanje na Ministrski konferenci – “High Level Policy Forum on Health in the 21st century: data, policy, and digital technology”; 21. 11. 2019, Copenhagen

Slovenija je od leta 2010 dalje  članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

OECD v sodelovanju z Vlado Danske 21. 11. 2019 v Kopenhagnu (DK) organizira Ministrsko konferenco – “High Level Policy Forum on Health in the 21st century: data, policy, and digital technology”.

Vabimo vas, da se udeležite dogodka, na katerem bodo sodelovali udeleženci s strokovnim znanjem, civilna družba, bolniki, etiki, strokovnjaki za delovno silo, ponudniki, regulatorji, akademiki in industrija.

Osnutek programa

Vabilo na predstavitveno delavnico: Kako do nepovratnih sredstev za vaš projekt na odprtih klicih TETRAMAX; 02. 10. 2019, Ljubljana

Odsek za računalniške sisteme na Institutu »Jožef Stefan« in SRIP PMiS vas vabimo na delavnico, kjer bodo predstavljene spodbude v okviru projekta TETRAMAX.

Delavnica je namenjena podjetjem, ki iščejo možnosti za manj tvegan dostop do sodobnih računalniških tehnologij, s katerimi bi inovirali in izboljšali izdelke in storitve ter njihovim raziskovalnim partnerjem. Predstavljene bodo možnosti za pridobitev sredstev na odprtih klicih TETRAMAX in posredniški portal za iskanje povezav ter prenos tehnologij prek evropske mreže kompetenčnih centrov. Udeleženci se bodo lahko posvetovali s predstavniki slovenskih podjetij, ki so na prejšnjih klicih uspeli dobiti sredstva za izvedbo svojih pilotnih projektov.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava na delavnico.

Delavnica bo potekala v sredo, 02. 10. 2019, od 12:30 do 15:15, v Predavalnici Mednarodne podiplomske šole (MPŠ), na Institutu “Jožef Stefan” (Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana).

Več informacij lahko dobite v kompetenčnem centru CLEC ali na CLEC@ijs.si. Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,
Ekipa kompetenčnega centra CLEC in SRIP PMiS

Podpisali smo Pismo o nameri z OASC – Open and Agile Smart Cities

Obveščamo vas, da sta Institut “Jožef Stefan”, koordinator SRIP PMiS in organizacija OASC (Open and Agile Smart Cities) podpisala Pismo o nameri.

Pismo o nameri je sklenjeno z namenom doseganja različnih ciljev, povezanih z napredovanjem in podporo mestom in skupnostim pri njihovem digitalnem prehodu z izmenjavo znanja in izvajanjem mehanizmov minimalne interoperabilnosti OASC.

Vizija OASC je ustvariti odprt trg pametnih mest, ki bo temeljil na potrebah mest in skupnosti. Več si lahko pogledate na spletni povezavi.

Tečaj CNNA Cybersecurity Operations – usposobite se za delo analitika kibernetske varnosti; začetek 17. 10. 2019, UL FE

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani razpisuje tečaj CNNA Cybersecurity Operations.

Tečaj obravnava problematiko kibernetske varnosti ter usposablja za vlogo kibernetskega analitika. Udeleženci se spoznajo z različnimi vrstami kibernetskih napadov in ranljivostmi naprav, storitev ter aplikacij. Spoznajo ključno vlogo kriptografije in zaščite podatkov v prenosnih omrežjih. Ob koncu tečaja bodo sposobni uporabljati orodja za analizo kibernetskih napadov, spremljati varnostne alarme ter določiti okužene naprave in izvore napadov. Znali bodo učinkovito zaščititi omrežje, naprave in podatke. Spoznajo tudi dobre prakse in odzivni proces v primeru kibernetskega incidenta.

Tečaj bo potekal enkrat tedensko, med 16. in 20. uro na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.

Več informacij o tečaju, prijave in cenik tukaj.

Sodelovanje z Vietnamom; 07. 11. – 08. 11. 2019, Hanoi

Letos bo potekalo 2.  zasedanje mešane komisije Slovenije z Vietnamom, in sicer od 07. 11. – 08. 11. 2019 v Vietnamu, mestu Hanoi. Ob robu zasedanja bodo potekala tudi srečanja gospodarstvenikov, inštitutov ipd.

Več informacij o delegaciji bo znanih na seminarju VIETNAM – Poslovne priložnosti za slovenska podjetja, ki bo 04. 09. 2019 na GZS.

Gospodarska rast Vietnama v obdobju 2010–2016 je bila spektakularna. Ta hitra rast uvršča Vietnam kot eno najhitreje rastočih gospodarstev v Aziji in na svetu. Ta rast naj bi se nadaljevala do leta 2020, ko bo po napovedih Vietnamski BDP dosegel skoraj 278 milijard ameriških dolarjev. Stalna stopnja rasti je podprta z vladno makroekonomsko politiko, ki nadzoruje inflacijo, ohranja stabilnost cen, znižuje trgovinske ovire, izboljšuje splošno poslovno okolje in vzpostavlja učinkovitejši davčni režim.

Vabljeni k udeležbi.

A guide to investment and trade in Vietnam

Doing Business in Vietnam

Sector specific opportunities in Vietnam

Vabilo na posvet Uvedba 5G v Sloveniji

Evropska komisija je septembra 2016 sprejela Akcijski načrt za 5G v Evropi, ki velja tudi za Republiko Slovenijo. Akcijski načrt predvideva delno uvedbo 5G omrežij in tehnologij v vseh državah članicah EU do leta 2020.

06. 09. 2019 bo v Hiši EU potekal posvet, namenjen državnim organom, agencijam, operaterjem in strokovni javnosti, ki pripravljajo strategije na državni ravni ali ravni podjetij in se hkrati zavedajo pomembnosti usklajenega, celovitega in pravočasnega delovanja države, kar bo nujno za ohranjanje konkurenčne prednosti na domačem in globalnem trgu. 

Več o dogodku tukaj.

Vabilo na konferenco SRIPT; 25. – 26. 09. 2019, Sarajevo

TGZS v sklopu operacije Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo
za trajnostni turizem (SRIPT) od 25. – 26. 09. 2019 v Sarajevu skupaj z
Veleposlaništvom RS v Sarajevu, BiH, organizira bilateralno konferenco na temo trajnostnega turizma.

Predvideno število udeleženih predstavnikov podjetnikov iz Slovenije bo 35 in 60 iz BiH. Aktivno pa bodo vključeni tudi predstavniki javnih institucij.

Vabilo, program in ostale informacije si oglejte tukaj.

Vabilo na mednarodno konferenco o trajnostnem turizmu Huture Summit 2019; 24. – 25. 10. 2019, Nova Gorica

V Novi Gorici bo od 24. – 25. 10. 2019 potekala mednarodna konferenca o trajnostnem turizmu Huture Summit, ki bo udeležence ponesla preko meja našega ustaljenega razmišljanja. Huture namreč ne predstavlja digitalizirane verzije današnjega sveta, ampak pomeni način življenja prihodnosti, kjer je tehnologija orodje za večje sožitje ljudi z naravo.

Letošnja tema: turizem za prihodnost.

Skozi čas se je morala najhitreje rastoča panoga že večkrat prilagoditi tehnološkemu napredku. V dobi digitalizacije je turizem soočen z novimi izzivi:
• Kako lahko kreativno in strateško razmišljanje odkrije nove pristope k izzivom digitalizacije?
• Kako lahko lokalne skupnosti in ponudniki bolje sodelujejo z velikani turistične industrije?
• Kakšne prednosti prinašajo nove tehnologije?

Vabilo.

Onepager.

Več o dogodku tukaj.