Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE, rok za prijavo: 05. 07. 2019

Na spletni strani programa Interreg CENTRAL EUROPE je objavljen specifičen kapitalizacijski razpis, odprt od 4. marca 2019 do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR. 4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno...

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, rok za prijavo 25. 09. 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne...

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«, rok za prijavo: 15. 04. 2019

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v...

Festival Future Port Prague 2019 – prijava: 15.04. 2019

Obveščamo vas, da bo od 10. – 11. 09. 2019 v Pragi potekal eden največjih mednarodnih tehnološko-inovativnih festivalov v regiji, Future Port Prague 2019. Gre za zelo dobro obiskan in medijsko pokrit festival o razvoju tehnologij v prihodnosti, digitalni transformaciji in seznanitvi z najnovejšimi dosežki. V okviru festivala sta...

Pametne tehnologije v pametnih mestih v oddaji »Na kratko«

Pri konceptu pametnega mesta in pametne skupnosti gre za preplet tehnologij in novega pristopa razmišljanja, s ciljem povečanja kakovosti življenja prebivalcev. Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pomagajo pri upravljanju in vodenju sistema ter pri participativnem odločanju prebivalcev. Posledično je prebivalcem zagotovljeno udobnejše življenje, na vseh področjih udejstvovanja in bivanja. Strateško Razvojno...

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, rok za oddajo 15. 05. 2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v...

JRC – prosta delovna mesta in raziskovalna infrastruktura

Skupno raziskovalno središče Evropske Unije je odprlo svoje raziskovalne infrastrukture. JRC je februarja objavil več prostih delovnih mest po svojih enotah. Med temi naj bi bilo kar 80 stalnih pozicij (permanent position). JRC naj bi se tako odločil tudi na podlagi dejstva, da naj bi okoli 80 % zaposlenih...