Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022, rok za prijavo 08. 07. 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov...

Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31. 07. 2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta...

TETRAMAX novice – maj 2019

Posredujemo vam majske TETRAMAX novice. Posebej opozarjamo na spremembe terminov odprtih klicev: Več o odprtih klicih TETRAMAX lahko izveste na predstavitveni delavnici v začetku oktobra. Točen datum in program bomo objavili na spletnih straneh....

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020, rok za prijavo 20. 09. 2019

Predstavitve na mednarodnih sejmih so ena od učinkovitejših oblik promocije storitev in izdelkov podjetij pri prodoru na tuje trge. SPIRIT Slovenija, javna agencija tudi v letu 2020 nadaljuje z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. Vabljena vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozdi oz. druga interesna gospodarska...

INTERREG MED: 2. RAZPIS ZA HORIZONTALNE PROJEKTE, rok za prijavo 27. 06. 2019

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da je objavljen specifičen razpis za Horizontalne projekte (HP) – 2. razpis v skupni vrednosti cca. 10,5 mio sredstev iz ESRR in IPA. Cilj 2. razpisa za HP se  izrecno osredotoča na „kapitalizacijo“, kot temeljno in ključno načelo sodelovanja v...

SEP: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude za leto 2019 – Italija, rok za prijavo 01. 07. 2019

CEI Cooperation Fund je objavil razpis za sofinanciranje projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks med državami članicami SEP, ki so članice EU, in državami, ki še niso vstopile v EU. Prioritetna področja: evropske integracije, krepitev zmogljivosti in ekonomski razvoj, infrastrukturno načrtovanje in razvoj, kmetijstvo, energija in okolje....

Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019, rok za prijavo 24. 05. 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019. Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje...

Nagradni natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike, Borzen d.o.o., rok za prijavo: 09. 06. 2019

Inovatorji pozor: Član SRIP Pametna mesta in skupnosti, Borzen d.o.o., je pripravil poseben nagradni natečaj, katerega sklad znaša kar 17.000 EUR. Natečaj “Inovacije trajnostne energetike” vabi k sodelovanju vse posameznike in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije....