Napoved Evropske komisije razpisa vozlišč odličnosti (Excellence Hubs), 28. 9. 2023, razpis odprt do 7. 3. 2024

Evropska komisija napoveduje, da bo 28. 9. 2023 objavila drugi razpis vozlišč odličnosti (Excellence Hubs). Ta pobuda se osredotoča na inovacije v državah, tudi v Sloveniji, ki so upravičene do ukrepov za širitev sodelovanja (widening countries). Evropska komisija pred objavo razpisa kot pomoč zainteresiranim upravičencem pri pripravi projektov predstavlja...

Javni razpis P7E 2023 – Krizno likvidnostni krediti, prijavna roka 15. 9. 2023 do 14.00 in 15. 11. 2023 do 14.00 oziroma do porabe vseh sredstev

Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7E 2023 – Krizno likvidnostni krediti razpisuje skupno 10 mio EUR likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize. Oddaja vlog je elektronska preko ePortala Sklada. Prijavna roka sta 15....

SRIP PMiS: aktivni sogovornik v procesu podnebno nevtralnih in pametnih mest

SRIP PMiS je v okviru Obzorja Evropa, Misije aktivno vključen v oblikovanje strateških usmeritev 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Kako pametna mesta prispevajo k razvoju družbe, kakšen bo nadaljnji razvoj pametnih občin, v kontekstu svetovnega trga digitalnih storitev,…to so vsebine, ki jih bo v okviru...

Ministrstvo za digitalno preobrazbo objavilo javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023), informativni dan 14. 7. 2023 ob 10.00 preko spleta, prijava na razpis do 31. 7. do 12.00

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je objavilo javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 (JR DDK 2023). Razpis bo predstavljen na informativnem dnevu 14. 7. 2023 ob 10.00 preko spleta. Na informativni dan se je potrebno prijaviti. Rok za prijavo na...

Špansko predsedstvo EU prevzema ključno odgovornost za dokončanje osrednjih dokumentov v okviru prehoda na čisto energijo

European Energy Research Alliance EERA je objavila novico, da je špansko predsedstvo EU opredelilo štiri glavne prednostne naloge: ponovno industrializacijo EU, napredek v ekološki prehod, doseganje socialne in ekonomske pravičnosti ter krepitev enotnosti. Prevzeli so ključno odgovornost za dokončanje osrednjih dokumentov v okviru prehoda na čisto energijo, pred politično...

Evropska obrambna agencija (EDA) zagnala nov raziskovalni in tehnološki projekt ASCALS

Evropska obrambna agencija (EDA) je zagnala nov raziskovalni in tehnološki projekt ASCALS, katerega cilj je izboljšati zmogljivosti, povezane z oborožitvijo, z izboljšanjem kamuflaže in zmanjšanjem vidnih znakov zemeljskih sistemov. Namenjen je iskanju novih materialov in postopkov njihove uporabe za aktivno in prilagodljivo kamuflažo v vidnem, infrardečem in radarskem območju....