Rok za določene pomoči po PKP je le do 31. 12. 2020

Do 31. 12. 2020 morate tako družbeniki v zavodih, ki ste kot direktorji vključeni v obvezna socialna zavarovanja na podlagi šifre 040, oddati izjavo za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za mesec oktober, november in december. Prav tako je to zadnji dan za oddajo vloge za povračilo izgubljenega dohodka zaradi...

Predlog za revizijo pravil EU o vseevropskih energetskih omrežjih oziroma uredbe TEN-E

Da bo Evropa lahko napredovala pri oblikovanju podnebno nevtralnega gospodarstva, ki temelji na čisti energiji, je potrebna nova infrastruktura, prilagojena novim tehnologijam. Evropska komisija je zato sprejela predlog za revizijo pravil EU o vseevropskih energetskih omrežjih (uredba TEN-E). Revidirana pravila TEN-E naj bi omogočila v energetski sistem vključiti  čiste...

Predlog akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih

Evropska komisija je pripravila predlog akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih. V predlogu akta o digitalnih storitvah predlaga uvedbo novih obveznosti za digitalne storitve na ravni EU, ki naj bi se uporabljale za vse digitalne storitve, ki potrošnike povezujejo z blagom, storitvami ali vsebinami. V predlogu...

Obzorje 2020: Novice in napovedi za razpise 2021

na ministrski spletni strani ERC TUKAJ so objavljene vse dosegljive informacije in gradiva za uspešno prijavo na prve ERC razpise v novem programu Obzorje Evropa. Na voljo je uvodna predstavitev  (Uvod v ERC) in podrobnejša predstavitev novosti v letu 2021 s poudarkom na najnovejših  informacijah o prenovljenih evalvacijskih panelih...

TETRAMAX -Tensorflow: uporaba onkraj globokega učenja

Termin: 27. januar 2021 | 12:30-15:00 CET, spletna delavnica Kompetenčni center CLEC skupaj s SRIP PMiS in SRIP ToP organizira Tetramax delavnico z naslovm “Tensorflow: uporaba onkraj globokega učenja”. Predstavili bomo proces učenja pri nevronskih mrežah in kako je implementiran znotraj knjižnic Keras in TensorFlow. Bistven koncept, ki omogoča...

TETRAMAX: Keras in globoko učenje skozi zglede

Termin: 14. januar 2021 | 12:30-15:00 CET, spletna delavnica Kompetenčni center CLEC skupaj s SRIP PMiS in srip ToP organizira spletno delavnico Tetramax, z naslovom “Keras in globoko učenje skozi zglede”. Na delavnici se boste seznanili s knjižnico Keras in njeno uporabo na praktičnih primerih iz globokega učenja. V...

Obzorje 2020: Odprt razpis v okviru projekta COVID-X

V okviru projekta COVID-X (Obzorje 2020) je odprt razpis za evropska tehnološka podjetja, ki se ukvarjajo s podatkovno tehnologijo, ki bi lahko premostila izzive na kliničnem področju v zvezi s COVID-19 ter za ponudnike zdravstvenih storitev, ki se ukvarjajo z bolniki s COVID-19. Rok za oddajo prijav je 27....

Vabilo za sodelovanje s proizvajalcem vozil Volkswagen

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s SRIP ToP in nemškim proizvajalcem vozil Volkswagen, vabi visoko tehnološka in inovativna slovenska podjetja k posredovanju interesa za sodelovanje s priznanim mednarodnim podjetjem Volkswagen. Podjetje išče nove dobavitelje tudi v Sloveniji, in sicer na sledečih dveh projektih: 1. Biometrična overitev (plačilo iz avtomobila)/ (Biometric...

Osemnajst novih projektov s področja naprednih tehnologij (EIC Pathfinder)

Evropski svet za inovacije (EIC) je na podlagi instrumenta Pathfinder izbrala 18 novih projektov s področja naprednih tehnologij, za katere je ocenila, da bodo pripomogli k zelenemu in digitalnemu prehodu. Med partnerji so večinoma visokošolske in raziskovalne organizacije. Malih in  srednjih podjetij je 18 odstotkov.  EIC bo od leta...

Strategija Evropske komisije za trajnostno in pametno mobilnost

Evropska komisija je predstavila strategijo za trajnostno in pametno mobilnost skupaj z akcijskim načrtom. V strategiji predvideva, da morajo postati vsi načini prevoza bolj trajnostni, pri čemer morajo biti zelene alternative široko dostopne, obstajati pa morajo tudi ustrezne spodbude za hitrejši prehod.  Za uresničitev ciljev je v strategiji določenih 82...