Poslovni modeli in viri financiranja

Delavnica na temo poslovnih modelov in virov financiranja bo potekala v četrtek, 16. februarja 2017 ob 14:00 v prostorih ABC pospeševalnika v Ljubljani.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo predhodno sporočite na .

Vljudno vabljeni!

Tematske delavnice – mobilnost, transport in logistika

V sklopu priprave akcijskega načrta načrtujemo prvo tematsko delavnico na temo mobilnosti, transporta in logistike. Delavnica bo potekala v četrtek, 16. februarja 2017, ob 9:00 v prostorih Reaktorskega centra Instituta “Jožef Stefan” v Podgorici pri Ljubljani.

Predvidene tematike:

1. Predstavitev pomena in namena SRIP PMiS
2. Predstavitev vertikale Mobilnost, transport in logistika
3. Predstavitev SRIP Mobilnost
4. Razprava o osnutku akcijskega načrta ter možnih stičnih točkah vertikale MTL z horizontalami.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo predhodno sporočite na .

Vljudno vabljeni!

Tematske delavnice – energetska in druga oskrba

V sklopu priprave akcijskega načrta načrtujemo prvo tematsko delavnico na temo energetske in druge oskrbe. Delavnica bo potekala v torek, 14. februarja 2017, predvidoma med 14. in 16. uro v prostorih Reaktorskega centra Instituta “Jožef Stefan” v Podgorici pri Ljubljani.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo predhodno sporočite na .

Vljudno vabljeni!