Poročilo Platforme Misije

53 pilotnih mest ponuja poti proti preobrazbi do podnebne nevtralnosti:

Dne 1. 3. 2023 je bilo 53 mest (Kranj, Ljubljana in Velenje) iz 21 držav Evropske unije in pridruženih držav Obzorja 2020 povabljenih, da se lotijo podnebnih ukrepov brez primere v okviru programa pilotnih mest NetZeroCities, ki ga upravlja Platforma misij Misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta (EU Misija mest). Ta pilotna mesta postavljajo urbani podnebni prehod na novo pot. Izvajali bodo sistemske in lokalno zasnovane inovativne ukrepe, ki zajemajo več področij, od stavb do odpadkov in vzvode sprememb, vključno z upravljanjem, financami in politiko.

Objavljamo poročilo Platforme Misije o stanju mest na področju izvajanja ukrepov podnebne nevtralnosti, ki je bilo pripravljeno v sklopu projekta Net Zero Cities.

Preko povezave lahko dostopate do vseh osnutkov delovnih programov Obzorje Evropa (Horizon Europe) 2023 – 2024.