Predvideni rezultati z visokim tržnim potencialom

Predvideni rezultati z visokim tržnim potencialom so:

 • Sistemi operativnega centra naslednje generacije za zagotavljanje varnosti v mestih, skupnostih in objektih.
 • Sistem za sprejem in obdelavo klicev v sili naslednje generacije z vključeno infrastrukturo mrežne in podatkovne povezljivosti.
 • Varnostni nadzorni sistemi pametnega mesta za zaznavanje in nadzor dogodkov ter varovanje premoženja in ljudi.
 • Informacijsko središče taktično operativnega nivoja za organizacije s posebnimi varnostnimi pooblastili.

Rešitev »Safe City Operations and Monitoring Systems« je namenjena prebivalcem mest in skupnosti ter organizacijam in oddelkom, ki delujejo v mestih in skupnostih na področjih upravljanja varnosti kot so redni vzdrževalni postopki in obvladovanja vsakodnevnih situacij, preventivnega delovanja ter odpravljanja kritičnih situacij, med njimi:

 • organizacijam za potrebe vzdrževanja javne varnosti na državni, regijski ali občinski ravni ter gospodarskim subjektom (npr. Emergency Response Organisations (EROs), First Responders (FRs), Corporate Safety Organisations (CSOs)),
 • zasebnim podjetjem za varovanje oseb, dogodkov in premoženja v mestih in skupnostih (Private Protective Services (PPS), Private Security Companies (PSC)),
 • ponudnikom tehnologij in storitev (Technology and Service Providers) za različne deležnike v mestih in skupnostih.

Z uporabo naprednih in pametnih varnostnih tehnologij je mogoče izboljšati uspešnost in učinkovitost pri obvladovanju varnostnih groženj ter naravnih in drugih nesreč v smislu:

 • preventivnega delovanja (znižanje kriminalitete in ukrepi za preventivo pred tveganji za nesreče),
 • hitrejše odzivnosti na incidente in odpravo posledic nesreč (znižan reakcijski čas),
 • inovativnega reševanja lokalnih varnostnih problemov (ko-inovacija med gospodarstvom, raziskovalci in prebivalci),
 • zmanjševanja stroškov (manjša poraba virov subjektov javne in zasebne varnosti) in posledično zaradi sinergije učinkov varnejšega počutja prebivalcev in obiskovalcev.