Programski svet

Programski svet SRIP PMiS vodijo (2020):
Andrej Kotar (Endava d.o.o.) – predsednik Programskega sveta
Aleš Smokvina (Better d.o.o.)podpredsednik Programskega sveta iz gospodarstva
doc. dr. Kaja Prislan (UM, FVV) – podpredsednica Programskega sveta iz raziskovalnih organizacij


Začetki SRIP PMiS (2017)

Na Skupščini izvoljeni vodje posameznih vertikal in horizontal ter predstavniki članov iz gospodarskih in raziskovalnih organizacij za vsako vertikalo in horizontal so na ustanovnem sestanku Programskega sveta SRIP PMiS, ki je 8. junija potekal v Mariboru izvolili predsednika in dva podpredsednika Programskega sveta SRIP PMiS.