Projekt SI4CARE

ZAKLJUČEK PROJEKTA

Danes, 31. 5. 2023, se projekt SI4CARE uradno zaključuje. Vsem, ki ste pri projektu sodelovali na najboljši možni način, se iskreno zahvaljujemo. Čeprav se projekt po zahtevnem 30-mesečnem obdobju uradno končuje, bomo nadaljevali s prizadevanji na področju socialnih inovacij za izboljšanje zdravstvene, socialne in dolgotrajne oskrbe s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, vključno s starejšimi. Naša zadnja želja je, da bi bil odnos do starejših pozitiven in da bi postal del vsake sodobne in moderne družbe v regiji ADRION in širše.

Linkedin

YouTube

MRRC UL SI-AHA – MULTIDISCIPLINARNI RAZISKOVALNO RAZVOJNI CENTER UL ZA SOCIALNE INOVACIJE ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE

Univerza v Ljubljani je ob podpori projektnih partnerjev projekta SI4CARE ustanovila multidisciplinarni raziskovalno razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje, ki spodbuja zavezo k iskanju in zagotavljanju novih rešitev in sodobnih konceptov za aktivno in zdravo staranje v regijah ADRION. Več info na povezavi.

Aktualne aktivnosti na projektu so predstavljene na povezavi:

Institut “Jožef Stefan” (C PMiS, odseka E7 in E9) z vodilnim partnerjem Univerzo v Ljubljani in z osmimi partnerji iz sedmih držav sodeluje pri projektu SI4CARE (Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regijah ADRION). Kratko predstavitev projekta SI4CARE si lahko ogledate na YouTube.

Glavni namen projekta je skomponirati strategije in akcijske načrte v posameznih državah (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Grčija, Črna gora, Srbija). Pri SI4CARE gre za praktično usmerjen projekt, ki bi bil v pomoč starostnikom tudi na odročnih krajih in s tem ohranjal njihovo vključenost v družbo ter prek socialnih inovacij integrirano socialno in zdravstveno oskrbo starostnikov. Projekt sofinancira program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR) v skupnem znesku nekaj več kot 2 milijona evrov.

Več informacij o projektu lahko pridobite na spletni strani C PMiS.