Projekt SI4CARE

Aktualne aktivnosti na projektu so predstavljene na povezavi:

Institut “Jožef Stefan” (C PMiS, odseka E7 in E9) z vodilnim partnerjem Univerzo v Ljubljani in z osmimi partnerji iz sedmih držav sodeluje pri projektu SI4CARE (Socialne inovacije za celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regijah ADRION). Kratko predstavitev projekta SI4CARE si lahko ogledate na YouTube.

Glavni namen projekta je skomponirati strategije in akcijske načrte v posameznih državah (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Grčija, Črna gora, Srbija). Pri SI4CARE gre za praktično usmerjen projekt, ki bi bil v pomoč starostnikom tudi na odročnih krajih in s tem ohranjal njihovo vključenost v družbo ter prek socialnih inovacij integrirano socialno in zdravstveno oskrbo starostnikov. Projekt sofinancira program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR) v skupnem znesku nekaj več kot 2 milijona evrov.

Več informacij o projektu lahko pridobite na spletni strani C PMiS.