Projekt WEFE4MED

Projekt PRIMA WEFE4MED – Za sredozemsko skupnost prakse WEFE Nexus je začel delovati 1. 10. 2022 in bo trajal do 30. 9. 2026. Projekt je podprt in financiran v okviru Obzorje 2020 – program Evropske unije za raziskave in inovacije v skupnem znesku nekaj manj kot 2 milijona evrov. Vodilni partner projekta je The Cyprus Institute z 10 partnerji iz 8 držav. V sklopu IJS sodelujemo z odsekoma za Računalniške sisteme (E7) in Tehnologije znanja (E8). Več info na spletni strani projekta: https://wefe4med.eu/

Splošni cilj je spodbujati sprejetje pristopa Nexus voda-energija-hrana-ekosistemi (WEFE) v Sredozemlju prek skupnosti prakse Nexus za soočanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi, s katerimi se soočajo družbe in agro-ekološki sistemi. Skupnost bo združevala praktike, znanstvenike, oblikovalce politik, civilno družbo, medije, podjetnike, inovatorje in investitorje. Zbralo in izmenjevalo se bo znanje, krepile se bodo zmogljivosti z uvajanjem najboljših praks in znanstveno utemeljenih politik ter inovativnih rešitev, ki so jih navdihnila demonstracijska mesta. ter prikazala prednosti celostnega upravljanja naravnih virov za trajnostni in podnebno odporen razvoj v Sredozemlju.