Razvojna vizija

Razvojna vizija je učinkovito upravljanje vseh ogrožajočih situacij v tesnem sodelovanju z ostalimi vertikalami PMiS za ustvarjanje boljših pogojev za delo, življenje in investicije.