Sabina Ponikvar

Sabina Ponikvar
Finančnica Centra PMiS
Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39

SRIP Pametna mesta in skupnosti
Teslova 30, Soba 412
SI-1000 Ljubljana

+386 1 477 30 93
sabina.ponikvar@ijs.si