Strategija in aktivnosti doseganja ključnega cilja SRIP PMiS v fokusnem področju Varnost:

Strategija in aktivnosti doseganja ključnega cilja SRIP PMiS v fokusnem področju Varnost:

  • Ko-inovacijski proces z uporabniki in oblikovalci politik; povezave z regulatornimi in zakonodajnimi organi, razpisovalci, civilnimi pobudami, gospodarskimi grozdi ter subjekti zagotavljanja varnosti.
  • Povečanje raziskovalno-razvojne, integracijske in prodajne sposobnosti partnerjev ter medsebojne sinergije ekosistema partnerjev; gorivo za hitrejši razvoj bodo še naprej skupni razvojno-raziskovalni in referenčni pilotski projekti, podprti s strani države, in izgradnja manjkajočih kompetenc in kapacitet.
  • Razvoj platform 5D in operativnih centrov C3 za izboljšanje zavedanja situacij, upravljanje kritičnih dogodkov, zagotavljanja skupne operativne slike v sodobnih operativnih centrih.
  • Razvoj mobilnih aplikacij za osebje na terenu in občane z uporabo naprednih tehnologij.
  • Uporaba in integracija ključnih naprednih tehnologij IKT s področja IoT, obogatenih glasovnih, video in podatkovnih komunikacij v realnem času, centraliziranih in vse bolj razpršenih oblačnih storitev blizu uporabniku, zlivanja in odprtosti podatkov, analitike in vizualizacije, za odlično uporabniško izkušnjo.
  • Ozaveščanje ključnih deležnikov pametnih mest in skupnosti o uporabi rešitve in njenih funkcionalnostih.

Ekosistem partnerjev fokusnega področja Varnost vključuje vodilne in medsebojno kompatibilne organizacije v Sloveniji s kritično maso kompetenc in kapacitet ter inovativnega potenciala (predvsem mala in srednja podjetja), ki pri razvoju aktivno izkoriščajo najnovejša znanstvena spoznanja raziskovalnih institucij s tehnološkega in varnostnega področja. Člani področja Varnost si prizadevamo za povečanje članstva in širjenje partnerstva med vse zainteresirane gospodarske, raziskovalne, izobraževalne, državne in mestne organizacije, ki delujejo na domenskem področju.