Usmerjevalni odbor

Usmerjevalni odbor ima devet (9) članov, sestavljajo pa ga trije (3) predstavniki raziskovalnih organizacij in šest (6) predstavnikov subjektov iz gospodarstva.

Člani Usmerjevalnega odbora SRIP PMiS:

dr. Romana Jordan (Institut »Jožef Stefan«)
Nenad Šutanovac (GZS – ZIT)
Matjaž Logar (Zavod Tehnološka mreža ICT)
prof. dr. Marko Bajec (Univerza v Ljubljani)
Boštjan Mešič (Iskratel, do.o., Kranj)
Dejan Šošter (Telekom Slovenije, d.d.)
Aleksander Bastl (Bass d.o.o.)
Dominik Bovha (Geodetski zavod Celje, d.o.o.)
Igor Bizjak (UIRS)

Usmerjevalnemu odboru predseduje predsednik UO, Aleksander Bastl.

Naloge in pristojnosti Usmerjevalnega odbora so:
i) nadzira poslovanje SRIP PMiS;
ii) sprejema letni finančni načrt;
iii) potrjuje cenik za pogodbe z zunanjimi izvajalci;
iv) potrjuje višino članarin;
v) na podlagi vsebinske ustreznosti (ki jo potrdi Programski svet), potrjuje finančno ustreznost samostojnosti vertikal, horizontal, verig vrednosti in inovacijskih grozdov.
vi) imenovanje in razrešitev izvršilnega direktorja, direktorja programske pisarne in vodje IKT horizontalne mreže.

Usmerjevalni odbor se sestaja najmanj enkrat vsako polletje.

O svojem delu Usmerjevalni odbor poroča Skupščini.

Prvi Poslovnik iz leta 2017. Aktualen Poslovnik na povezavi.