Varnost

Varnost je temeljni predpogoj za normalno funkcioniranje držav, družbe, organizacij in ljudi. Je tudi sestavni del ekosistema pametnih mest, z enim izmed največjih tržnih in tehnološko-razvojnih potencialom. Ekonomske, politične in tehnološke realnosti 21. stoletja so odprle nova večplastna, medsebojno povezana in vse bolj nadnacionalna varnostna vprašanja, ki potrebujejo dopolnjene ali nove rešitve ter usklajene organizacijsko-regulatorne okvire v Varnih mestih in skupnostih. Enako pomembno je ozaveščanje in izobraževanje vseh deležnikov, ki jih zadevajo varnostna vprašanja. Ekosistem partnerjev bo s svojim strateškim delovanjem, vsebinami in organizacijskimi oblikami skrbel za urejen pristop k zgoraj omenjenim tematskim področjem.———————————————————————————–

VODJA VERTIKALE VARNOST:

e-pošta:
 
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA: FRANC DOLENC, Invida d.o.o.

 

e-pošta: franc.dolenc@mediainteractive.tv
 
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORG.: izr. prof. dr. KAJA PRISLAN MIHELIČ
UM, Fakulteta za varnostne vede

 

e-pošta: kaja.prislan@um.si

Člani: Člani področja Varnost

2022_10_6_AN_edp-proces_3FAZA_Varnost-1

Dogodki vertikale Varnost
Delavnica Vertikale Varnost, 12. december 2017, Iskratel, d.o.o., Kranj