Varnost

Varnost je temeljni predpogoj za normalno funkcioniranje držav, družbe, organizacij in ljudi. Je tudi sestavni del ekosistema pametnih mest, z enim izmed največjih tržnih in tehnološko-razvojnih potencialom. Ekonomske, politične in tehnološke realnosti 21. stoletja so odprle nova večplastna, medsebojno povezana in vse bolj nadnacionalna varnostna vprašanja, ki potrebujejo dopolnjene ali nove rešitve ter usklajene organizacijsko-regulatorne okvire v Varnih mestih in skupnostih. Enako pomembno je ozaveščanje in izobraževanje vseh deležnikov, ki jih zadevajo varnostna vprašanja. Ekosistem partnerjev bo s svojim strateškim delovanjem, vsebinami in organizacijskimi oblikami skrbel za urejen pristop k zgoraj omenjenim tematskim področjem.

Ključni cilj fokusnega področja SRIP PMiS Varnost
Razvojna vizija
Skupen razvoj
Predvideni rezultati z visokim tržnim potencialom
Strategija in aktivnosti doseganja ključnega cilja SRIP PMiS v fokusnem področju Varnost
Trenutna sestava partnerstva na domenskem področju

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Varnost, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Varnost

Dogodki vertikale Varnost
Delavnica Vertikale Varnost, 12. december 2017, Iskratel, d.o.o., Kranj

————————————————————————————
Kontakti:

VODJA
ANA ROBNIK
ISKRATEL, d.o.o., Kranj
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
KAJA PRISLAN
UM, Fakulteta za varnostne vede

Člani:
Člani področja Varnost

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.