Varnost

Varnost je temeljni predpogoj za normalno funkcioniranje držav, družbe, organizacij in ljudi. Je tudi sestavni del ekosistema pametnih mest, z enim izmed največjih tržnih in tehnološko-razvojnih potencialom. Ekonomske, politične in tehnološke realnosti 21. stoletja so odprle nova večplastna, medsebojno povezana in vse bolj nadnacionalna varnostna vprašanja, ki potrebujejo dopolnjene ali nove rešitve ter usklajene organizacijsko-regulatorne okvire v Varnih mestih in skupnostih. Enako pomembno je ozaveščanje in izobraževanje vseh deležnikov, ki jih zadevajo varnostna vprašanja. Ekosistem partnerjev bo s svojim strateškim delovanjem, vsebinami in organizacijskimi oblikami skrbel za urejen pristop k zgoraj omenjenim tematskim področjem.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Varnost, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt Vertikale Varnost 2020-2022

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_Varnost

Dogodki vertikale Varnost
Delavnica Vertikale Varnost, 12. december 2017, Iskratel, d.o.o., Kranj

————————————————————————————
Kontakti:

VODJA
ANA ROBNIK
ISKRATEL, d.o.o., Kranj

e-pošta: robnik@iskratel.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
FRANC DOLENC
Invida d.o.o.

e-pošta: franc.dolenc@mediainteractive.tv
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
doc. dr. KAJA PRISLAN
UM, Fakulteta za varnostne vede

e-pošta: kaja.prislan@fvv.uni-mb.si

Člani:
Člani področja Varnost