Ekosistem pametnega mesta

Ekosistem pametnega mesta

Energetska in druga oskrba

Kakovost urbanega bivanja

Mobilnost, transport in logistika

Varnost

Zdravje

Varnost

Varnost je temeljni predpogoj za normalno funkcioniranje držav, družbe, organizacij in ljudi. Je tudi sestavni del ekosistema pametnih mest, z enim izmed največjih tržnih in tehnološko-razvojnih potencialom. Ekonomske, politične in tehnološke realnosti 21. stoletja so odprle nova večplastna, medsebojno povezana in vse bolj nadnacionalna varnostna vprašanja, ki potrebujejo dopolnjene ali nove rešitve ter usklajene organizacijsko-regulatorne okvire v Varnih mestih in skupnostih. Enako pomembno je ozaveščanje in izobraževanje vseh deležnikov, ki jih zadevajo varnostna vprašanja. Ekosistem partnerjev bo s svojim strateškim delovanjem, vsebinami in organizacijskimi oblikami skrbel za urejen pristop k zgoraj omenjenim tematskim področjem.

Ključni cilj fokusnega področja SRIP PMiS Varnost
Razvojna vizija
Skupen razvoj
Predvideni rezultati z visokim tržnim potencialom
Strategija in aktivnosti doseganja ključnega cilja SRIP PMiS v fokusnem področju Varnost
Trenutna sestava partnerstva na domenskem področju

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Varnost, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Varnost

Dogodki vertikale Varnost
Delavnica Vertikale Varnost, 12. december 2017, Iskratel, d.o.o., Kranj

————————————————————————————
Kontakti:

VODJA
ANA ROBNIK
ISKRATEL, d.o.o., Kranj

e-pošta: robnik@iskratel.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
FRANC DOLENC
Invida d.o.o.

e-pošta: franc.dolenc@mediainteractive.tv
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
doc. dr. KAJA PRISLAN
UM, Fakulteta za varnostne vede

e-pošta: kaja.prislan@fvv.uni-mb.si

Člani:
Člani področja Varnost