Vpetost SRIP PMiS v Misije in razpisi 2024

Institut “Jožef Stefan”, SRIP Tovarne prihodnosti in SRIP Pametna mesta in skupnosti, v sodelovanju z META Circularity smo 5. 9. 2023 pripravili delavnico Projekti dvojnega prehoda (zeleno/digitalno), kjer smo predstavili inovacijsko podporo in možnosti sodelovanja v evropskih projektih, kot so EIT-Manufacturing, I3 in misije Podnebno nevtralna in pametna mesta.

Vpetost SRIP PMiS v Misije in predvideni razpisi 2024 so predstavljeni na prosojnicah, ki so na voljo preko spodnje povezave.