Zdravje

Ključni cilj področne vertikale Zdravje je izboljšanje zdravstvenih storitev in zdravja prebivalstva v pametnih mestih in skupnostih ter doseči stanje preciznega zdravstva. Precizno zdravstvo predstavlja korak naprej od personalizirane medicine, saj opredeljuje aktivnosti in tudi kriterije uspešnosti (čas, prostor, optimalnost, finance, izvedba, javno zdravstvo).

Na poenotenem fokusnem področju preciznega zdravstva bomo partnerji povezani v SRIP razvijali produkte v naslednjih prioritetnih področjih: a/ Pametne naprave, senzorika in tele-zdravstvo, b/ Pametna kurativa, c/ Digitalno zdravstvo ter d/ Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Zdravje, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt vertikale Zdravje

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_Zdravje

Kontakti:

VODJA
mag. PETER PUSTATIČNIK
Telekom Slovenije, d.d.

 

e-pošta: peter.pustaticnik@telekom.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

 

e-pošta:
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
dr. MITJA LUŠTREK
Institut “Jožef Stefan”

 

e-pošta: mitja.lustrek@ijs.si

Člani:
Člani področja Zdravje