Zdravje

Ključni cilj področne vertikale Zdravje je izboljšanje zdravstvenih storitev in zdravja prebivalstva v pametnih mestih in skupnostih ter doseči stanje preciznega zdravstva. Precizno zdravstvo predstavlja korak naprej od personalizirane medicine, saj opredeljuje aktivnosti in tudi kriterije uspešnosti (čas, prostor, optimalnost, finance, izvedba, javno zdravstvo).

Na poenotenem fokusnem področju preciznega zdravstva bomo partnerji povezani v SRIP razvijali produkte v naslednjih prioritetnih področjih: a/ Pametne naprave, senzorika in tele-zdravstvo, b/ Pametna kurativa, c/ Digitalno zdravstvo ter d/ Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Zdravje, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Zdravje

Kontakti:

VODJA
prim. doc. dr. Jernej Završnik
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
ANDREJA SMOLE
Cosylab d.d.

+386 40 722 864
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
red.prof.dr. ALEŠ HOLOBAR
UM, FERI

+386 2220 7485

Člani:
Člani področja Zdravje

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.