Željka Kukec

Željka Kukec
Finance

Institut “Jožef Stefan”,  Jamova 39

SRIP Pametna mesta in skupnosti
Teslova 30, Soba 412
SI-1000 Ljubljana

+386 1 477 3093
pmis@ijs.si
zeljka.kukec@ijs.si