Veljati začele spremembe in dopolnitve zakona o interventnih ukrepih ZIUZEOP-A

S 1. majem so pričele veljati Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A). Novela prinaša nekatere spremembe pri dosedanjih ukrepih ter tudi pri uveljavljanju povračila nadomestila plače zaposlenih.
Delodajalci, ki so delavce poslali na čakanje oz. so ti delavci odsotni iz razloga višje sile (za obdobje od 13.3.), lahko vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje za povračilo nadomestila sedaj oddajo do vključno 9. maja.

Vloge naj vložijo delodajalci, ki niso pravočasno vložili vloge. Vložijo jo lahko tudi v primerih, ko vloge za delavce na čakanju niso podali (glede na nove pogoje pa delodajalci sedaj vlogo želijo oddati), ali pa so jo podali in je bila vloga zavrnjena ali zavržena.