Members of SRIP

SRIP Smart Cities and Communities brings together over 140 organizations, from companies of all sizes to institutes and universities.

Members of SRIP Smart Cities and Communities:

3 PORT d.o.o.
3 TAV d.o.o.
3D MED d.o.o.
3ZEN d.o.o.
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj
ADRIATIC SLOVENICA d.d.
AGORA d.o.o.
ALMA MATER Europaea-Evropski center Maribor
Alpineon d.o.o.
APS plus d.o.o.
ARCTUR računalniški inženiring d.o.o.
Bass d.o.o., Celje
Biokoda d.o.o.
BONA FIDES d.o.o.
Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.
BTC d.d.
C-ASTRAL d.o.o.
Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologije
CGS Labs d.o.o.
COGITO PRIMUS d.o.o.
COMPUTEL d.o.o.
COMTRADE d.o.o.
Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d.
DANFOSS TRATA d.o.o.
DOBA FAKULTETA, Maribor
Društvo za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje
DZI d.o.o., Družba za razvoj in vodenje investicij
ebm-papst Slovenija d.o.o.
Elaphe pogonske tehnologije, d.o.o.
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Elektroinštitut Milan Vidmar
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
ELGOLINE d.o.o.
Eltratec d.o.o.
Energija plus d.o.o.
Enertec storitve, raziskave in razvoj d.o.o.
Envirodual, trajnostno okoljsko in energetsko upravljanje, raziskave in izobraževanje, d.o.o.
ePrvak d.o.o
ETI Elektroelement d.d.
EUROTRONIK Kranj d.o.o.
Evertec technology d.o.o.
F.A. MAIK d.o.o.
Flycom, družba za letalske in komunikacijske storitve d.o.o.
FMC, sistemski integrator d.o.o.
Genis d.o.o.
Geodetski inštitut Slovenije
Geodetski zavod Celje d.o.o.
GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve d.o.o.
GZS-ZIT
IEDC poslovna šola Bled
IGEA d.o.o.
Inea d.o.o.
INOVA IT d.o.o.
Institut informacijskih znanosti-IZUM
Inštitut PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o.
Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Inštitut za vodarstvo, d.o.o.
Internet institut d.o.o.
INTRI d.o.o.
INVIDA d.o.o.
IOLAR d.o.o.
IOS d.o.o.
IPMIT d.o.o.
ISKRA d.d.
ISKRATEL, d.o.o., Kranj
Javno podjetje MARPROM d.o.o.
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.
KALIOPA, informacijske rešitve d.o.o.
Kolektor Sisteh d.o.o.
Lancom d.o.o.
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
LOGICDATA d.o.o.
LOGOS.SI d.o.o.
LOOP Skupina d.o.o.
Marand Inženiring d.o.o.
Margento R&D d.o.o.
MENSURAS geodetski inženiring d.o.o.
MEREL d.o.o.
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o.
MICROCOP d.o.o.
Mikro + Polo d.o.o.
MODRI PLANET d.o.o
MONOLIT d.o.o.
NAVTEH d.o.o.
NEONART d.o.o.
NIGRAD komunalno podjetje d.d.
Nomnio d.o.o.
Novatel d.o.o.
Občina IDRIJA
Občina KRŠKO
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ortotip d.o.o.
OVERNET d.o.o.
PARSEK, informacijske tehnologije, d.o.o.
PETROL d.d., Ljubljana
Pleksimo d.o.o.
Pošta Slovenije d.o.o.
Potovanja PIRC d.o.o.
Qualitas d.o.o.
RAP-ING d.o.o
Razvojni center IRC Celje, d.o.o.
Razvojni center RC eNeM
Reflecta GmbH
ResEvo, raziskave in razvoj d.o.o.
RING d.o.o.
Robotina d.o.o.
RTC d.o.o.
SAP d.o.o.
SEMANTIKA d.o.o.
SETCCE d.o.o.
SGB d.o.o.
Skylabs d.o.o.
SMARTIS CITY d.o.o.
SOLVERA LYNX d.d.
ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o.
TECES
Tehnološki park Ljubljana
TELEKOM SLOVENIJE d.d.
Teletech d.o.o.
TELOS d.o.o.
TENZOR, d.o.o.
TERRAGIS d.o.o.
U-centrix d.o.o.
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Unistar LC d.o.o., Ljubljana
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Varnost Priva d.o.o.
VIRIS d.o.o.
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o.
ZARJA Elektronika d.o.o.
Zavod KC STV
Zavod Kersnikova
Zavod Tehnološka mreža ICT
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Zeleno d.o.o.
Znanstveno raziskovalno središče Koper
ZZI d.o.o.
Žejn d.o.o.